Logg inn:

TEMA
Temaheftene til rammeplanen
For å støtte barnehagens arbeid er det utarbeiding egne temahefter. Målet er at heftene skal formidle kunnskap og erfaringer som grunnlag for refleksjon.
siste artikler(7)
Kunnskapsdepartementet har gitt ut et temahefte om barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen
I dette temaheftet finner du informasjon om rettigheter, planlegging og gjennomføring av opplegg i forhold til barn med nedsatt funksjonsevne.
Her får du veiledning i hvordan rekruttere og beholde menn i barnehagen.
Her er det niende temaheftet til rammeplanen: Antall, rom og form.
Likestilling handler om relasjoner og om å se og legge forholdene til rette for pedagogisk virksomhet som ikke reproduserer tradisjonelle kjønnsrollemønstre.
Hva ligger i begrepet naturopplevelse? Hvordan opplever barn naturen? Hvordan legge til rette for naturopplevelser i en travel hverdag?
Hvordan ivaretar personalet i barnehagene språklig og kulturelt mangfold slik at alle barn får gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen?