Logg inn:

TEMA
Barns medvirkning
Hva innebærer det at barn har rett til medvirkning i barnehagen? Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til dette i praksis?
siste artikler(17)
Maurtua barnehage - om hvordan barns rett til medvirkning påvirker arbeidet i barnehagen
Maurtua barnehage i Hokksund er én av to i landet som får utdelt penger fra barnehagestipendet på grunn av at de satser på barns medvirkning
Barns rett til medvirkning er slått fast i lover og forskrifter. Hvordan dette virkeliggjøres i praksis er et aktuelt og hyppig diskutert tema.
Jesper Juul skriver om barns medvirkning i en pedagogisk tvangsanstalt.
Mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til barns medvirkning. Hvor skal man begynne? Her er et verktøy for diskusjon i personalgruppen.
Medvirkning for de aller minste kan være en utfordring. her får du en god ide som også involverer foreldrene!
Vi har intervjuet Berit Bae om barns medvirkning og blant annet kommet frem til at barn har rett til å ha noen å leke med! Intervjuet er et godt utgangspunkt for diskusjoner om barns medvirkning i barnehagen.
Jeg tror det er lett å undervurdere hvor omfattende det er å ta barnas medvirkning på alvor, og jeg synes at diskusjonene er vanskelig å føre. Hva gjør barns medvirkning med meg som voksen?
15.02.2008
Oda i trappen
Hvordan kan en trapp, en seksåring og overivrige foreldre lære oss noe om barns medvirkning?
Å gi barn medvirkning i barnehagen er ikke det samme som å la barna velge fritt og la dem gjøre som de vil.
Når får unger egne meninger? Hvilken kompetanse kreves av voksne lyttere?
Dette temaheftet tar for seg barns medvirkning og ulike perspektiver knyttet til dette
Dette er foredragsnotater fra Skoglundbarnehage. Bruk dem som diskusjonsgrunnlag og utgangspunkt for ideer.
Dette er en klassiker av en artikkel
Er det slik at barn opplever reell medvirkning i sin hverdag? På hvilke områder får barn påvirke og på hvilke områder slipper de ikke til? Og ikke minst: På hvilke områder burde barn slippe til?
Les her hvilke tanker en førsteklassestudent gjør seg om barn og medbestemmelse
ADHD hos førskolebarn er nok mer utbredt en vi kjenner til. Denne oppgaven tar for seg problematikken rundt dette.