Logg inn:

TEMA
De minste barna
siste artikler(24)
Vi har for lite kunnskap om de yngste barna i barnehagen
Forfatterne er opptatt av kvalitet på omsorgen for barn fra 0 – 3 år, og de setter fokus på hva som kan være ”en god barnehage” for de yngste, - og dermed også hva som kan være dårlig.
Dette innlegget dreier seg om avdelingsfrie barnehager er bra for de minste barna, eller om man i stedet burde gå tilbake til avdelingsløsning for denne aldersgruppa.
De yngste barna trenger trygge rammer og ro, ikke flotte svømmebasseng og gymsaler, mener pedagogisk leder Henriette Oliversen
Hvordan forholder vi oss til problematikken som oppstår knyttet til det stadig økende antall ett- og toåringer i barnehagen?
Gir det mening å snakke om barns medvirkning også når det gjelder de yngste barna? Ja, sier Berit Bae, vi både kan og skal vi. Det handler om noe så fundamentalt som ytringsfrihet.
Barnehagefolk nr. 3/2010 satte fokus på "Forskning om de yngste". Her gir vi deg lederen.
Denne teksten er ment som et innpill til debatt om voksnes holdninger til temaet små barns seksualitet.
Vi gir dere her første kapittel av Anne Greves bok Vennskap mellom små barn i barnehagen.
Anne Greve reflekterer i denne artikkelen over forholdet mellom Stortingsmelding 41 og små barns læringsmiljø.
Dette er en gruppeoppgave til bruk på personal- eller foreldremøter.
Jeg forundres over hvordan vi voksne møter gråten i barnehagen sier Inger Fochsen Ellestad
Voksne som hjelper de minste barna for mye, står i fare for å lære dem hjelpeløshet, hevder Lise Ahlmann
Livet på småbarnsavdelingen er intenst og rikt på følelser. Der er gråten en del av språket. Men hva gjør vi med de barna som ikke griner?
For at leken skal utvikles må vi leke med barna, lære dem å forstå lekesignalene og å skille «på liksom» fra «på ordentlig»
Noen tanker fra en som til daglig arbeider med de minste barna i barnehagen
Lek og lær matematiske begreper på en naturlig måte i barnehagen
Respekter og støtt alle ulike former for vennskapsrelasjoner som finnes mellom barn.
De minste barna trenger de beste pedagogene, mener stipendiat Nina Johannessen
De minste barna i barnehagen fortjener et eget hefte. Heftet er et godt utgangspunkt for en gjennomgang av barnehagens tilbud til de minste.
Les dette essayet og bli inspirert til musikalske sprell i barnehagen!
Ellen Os skriver om barns lek og lekende samvær og den voksnes rolle.
Jesper Juul har skrevet mye om timeout og andre pedagogiske eksperimenter. Trond Kristoffersen kommenterer en av hans artikler.
Lærer vi de minste barna opp til hjelpeløshet ved å utføre alle de daglige, praktiske oppgavene for dem? I boken og filmen Innlært hjelpesløshet finner du svaret.