Logg inn:

TEMA
Matematikk i barnehagen
Under dette temaet vil du finne inspirasjon til hvordan du kan jobbe med matematikk i din barnehage.
siste artikler(23)
Hvordan kan man støtte de yngste barnas gryende forståelse for matematiske begreper?
Matematikk handler om å tenke, og om å forstå den verden som omgir oss.
Introduksjon til nettbaserte kurs om matematikk i barnehagen
Barnehageforums Matematikkskole, i samarbeid med Matematikkhuset. Gjennomfør seks spennende delkurs og oppdag matematikken i barnehagen!
Barnehageforums Matematikkskole, i samarbeid med Matematikkhuset. Gjennomfør seks spennende delkurs og oppdag matematikken i barnehagen!
Barnehageforums Matematikkskole, i samarbeid med Matematikkhuset. Gjennomfør seks spennende delkurs og oppdag matematikken i barnehagen!
Barnehageforums Matematikkskole, i samarbeid med Matematikkhuset. Gjennomfør seks spennende delkurs og oppdag matematikken i barnehagen!
Barnehageforums Matematikkskole, i samarbeid med Matematikkhuset. Gjennomfør seks spennende delkurs og oppdag matematikken i barnehagen!
Barnehageforums Matematikkskole, i samarbeid med Matematikkhuset. Gjennomfør seks spennende delkurs og oppdag matematikken i barnehagen!
Trenger dere tips til hvordan dere kan jobbe med matematikk i barnehagen?
Om å støtte de yngste barnas tallforståelse
Skapende aktiviteter som metode for å lære matematiske begreper
Nardo barnehage i Trondheim har jobbet systematisk med matematikk det siste året.
Lek med tall og begreper fenger både barn og voksne i Baldershage barnehage
Å oppmuntre den naturlige følelsen for likheter og ulikheter er en viktig del i å støtte opp under barnas matematiske oppdagelsesferd.
Hører matematikk hjemme på småbarnsavdelingen? Ja, høyeste grad, mener Camilla Björklund. I denne artikkelen forklarer hun hvorfor.
Det er viktig å ta matematikken på alvor – og lov til å bruke humor for å gi barna matematisk forståelse, sier Gerd Åsta Bones.
Karlavagnen Förskola har satset mye på å arbeide bevisst og aktivt med matematikk i hverdagen.
Dekke bordet + bygge hus + sortere klossene = daglige aktiviteter i barnehagen = antall, rom og form.
Matematikk handler om mye mer enn regnestykker og teori. Matematikk kan for eksempel handle om tenner. Det var tilfelle sist Matematikksenteret i Trondheim hadde besøk av en barnehage.
Dette er en observasjonsrapport med matematikk i fokus. Her finnes det spennende innfallsvinkler til det nye fagområdet Antall, rom og form.
Tone Rebbestad stiller her spørsmål om ikke også barnehagen kan bidra positivt for å øke barns matematiske ferdigheter.
Lek er drivkraften i utviklingen av barnas matematikk. Barna bruker sine begreper i leken, og leken utvider forståelsen. I arbeidet med matematikk i barnehagen må derfor barnas lek stå sentralt. Barnas egne matematiske tanker og egne forestillinger må respekteres.