Logg inn:

TEMA
Følelsesskolen
Dette er en artikkelserie om emosjonell og sosial trening i barnehagen. Hva er en følelse? Hvordan arbeide med hele vårt følelsesregister?
siste artikler(16)
Har du prøvd å skape interessante og trivelige foreldremøter med en avslappet atmosfære?
Her får du noen tips om hvordan du kan arbeide med barn som sliter med dårlig impulskontroll
Ofte er det knyttet stor usikkerhet til hvordan man skal møte barn som biter, slåss, skriker og behandler andre dårlig.
Her fortsetter følelsesskolen, denne gangen handler det om skam
Sur er en komplisert, litt forbudt og ikke spesielt sosialt gangbar følelse
Å være sur er kanskje mer en tilstand enn følelse, men det er allikevel verdt å se nærmere på hvordan vi kan møte denne tilstanden
Følelser stjeler energi. Det ”koster” å stå i sterke følelsesutrykk, og vi har behov for å hvile innimellom.
Morsomme leker og øvelser for å bli kjent med redselen og usikkerheten hos seg selv
I denne artikkelen gir Maria-Pia Gottberg deg mange konkrete øvelser for følelsen sint.
Etter den første introduksjonen med samtaler og enkle øvelser omkring følelsen lei seg, er det nå klart til å fortsette med følgende leker og øvelser.
Denne gang er det følelsen "lei seg" det handler om i følelsesskolen
Denne gangen handler følelsesskolen om hvordan du kan arbeide med følelsen Glad
Hvordan arbeide med følelser i barnehagen? Denne artikkelen tar for seg følelsen glad.
Denne gang er det følelsen Redd som blir presentert i Følelsesskolen
Her kommer del 2 i vår serie kalt Følelsesskolen. Hvordan jobbe med følelsen sint?
Her starter vi en ny spennende artikkelserie om emosjonell og sosial trening i barnehagen.