Logg inn:

TEMA
Rekruttering
teksten ikke tilgjengelig
siste artikler(9)
Jakten på barnehagelærerne er i gang
Det er ingen selvfølge at du lykkes med å ansette den rette personen i en rekrutteringsprosess
Hvordan får du en potensiell ansatt til å velge akkurat din barnehage?
Gode fagmiljøer tiltrekker seg førskolelærere, sier Hege Valås i Utdanningsforbundet
Hvordan lederen i barnehagen fungerer og hvilken pedagogisk faglighet hun har skapt, er avgjørende når førskolelæreren skal velge seg ny jobb
Felles dugnad og fokus på godt omdømme var viktige stikkord da Bydel Nordre Aker gjennomførte sin rekrutteringskampanje ”Alle fortjener en god start”.
Om barnehagen skal være attraktiv for nye førskolelærere, må den ha et godt omdømme
Gode barnehager er viktig for å sikre barn gode og trygge oppvekstvilkår. Regjeringen ønsker å medvirke til større helhet og sammenheng i utdanningssystemet.
Her er en liste for registrering av søkere i forbindelse med ansettelser.