Logg inn:

TEMA
Språk
Hvordan lærer barn språk? Og hva kan dere gjøre i barnehagen for å tilrettelegge på en god måte for språkstimulering?
siste artikler(24)
Er innholdet i barnehagen endret at etter at barnehagen ble en del av utdanningsforløpet?
Hva slags type spørsmål stiller vi mest av i barnehagen?
Hvordan kan barnehagen støtte barn i å bruke språk i ulike aktiviteter?
Hvordan støtte de yngste barnas deltakelse i samtaler?
- og hvorfor er barnehagen så viktig på dette området?
To gode arbeidsmåter
Å kartlegge språkmiljøet
Å kjøpe bildekort som viser enkeltgjenstander, i den tro at barna utvikler gode begreper, er fåfengt.
Bergen satser på språk
Hverdagens språkarbeid
Å lære språk handler om mer enn å ha ordene på plass
Midlene som er tilgjengelige for oss står ikke i samsvar med oppgavene vi er pålagt å utføre
I mange barnehager blir det brukt språkesker i det tilrettelagte arbeidet med språkstimulering
Barn lærer språk gjennom å bruke språk, gjennom deltakelse i sosiale og kulturelle praksiser hvor språk og handling har en funksjon sammen. Å samles rundt barneboka er en slik praksis.
Med bakgrunn i Stortingsmelding 41, har det oppstått en omfattende debatt om språkkartlegging i barnehagen
Kultur for lesing i barnehagen handler for mange av oss om hvordan lesing er tatt opp som tema i planer som gjelder for barnehagen.
Denne rapporten fra tidligere Bjerke bydel i Oslo inneholder mye nyttig i forhold til arbeidet med norsktrening for tospråklige barn.
Dette er en høyst interessant oppgave om sammenhengen mellom språkvansker og rollelek.
Dette er et utdrag fra Språksprellpermen som mange barnehager har tatt i bruk
Her får du et lite tips på hvordan språkstimulering i hverdagen kan forsterkes med enkle virkemidler.
Karlstadmodellen er en språktreningsmodell for barn og unge med store språkvansker. Her finner du en innføring.
Denne artikkelen er skrevet av Marie-Louise Nyberg. Hun har arbeidet med innvandrerbarn i 16 år, og reiser rundt for å forelese om sine arbeidsmetoder
Alle mennesker utvikler språk ut fra en indre motivasjon, sier Giæver blant annet i denne artikkelen om inkluderende læremiljøer.
Er jeg blitt voksen når jeg er tusen millioner år? Artikkel om barns matematiske språk.