Logg inn:

TEMA
Kunstfag
Rammeplanen legger føringer for at barnehagen må la barn møte allsidige kunst og kulturuttrykk, men hva slags kunst skal barn møte?
siste artikler(10)
Kreativitet er et av begrepene som gjerne blir forbundet med den pedagogiske filosofien i Reggio Emilia
Det er ingen motsetning mellom realfag og kunstfag. Et prosjekt ved Akrobaten barnehage i Bergen viste at det tvert om kan være to sider av samme sak.
Rammeplanen legger føringer for at barnehagen må la barn møte allsidige kunst og kulturuttrykk, men hva slags kunst skal barn møte?
Et kunstprosjekt i Båsmobakken barnehage ble besøkt av nesten 1500 barn og voksne
Ideer og tanker som oppstår spontant og i øyeblikkene kan være verdifulle utgangspunkt for kommunikasjon mellom barn og voksne
Ved siden av fagområdet Kunst, kultur og kreativitet, er dette en god aktivitet og også knytte opp mot fagområdet Antall, rom og form
Hvilken tradisjon har man i norske barnehager for kunst og kulturformidling? Hva mener vi med formidling av kunst og kultur?
Kunstneren Anna Marie Holm bedriver kunstnerisk utfoldelse med de minste barna, og helst på lekeplassen
Kombinasjonen IKT og dramapedagogiske virkemidler er kanskje ikke opplagt? Les om hva de har gjort i Vestfold.
Kunst er ikke nyttig. Man skal være på vakt mot å gjøre en rettighet og kulturell rikdom til livsnødvendigheter. Munstformidling handler om det unuttyges nøedvendighet.