Logg inn:

Observasjonsskjema
Hvordan blir barnet forstått i barnehagen?
Hva gjør du når et barnehagebarn ikke får være med å leke? Hva gjør du når du selv ikke skjønner hva barnet sier?
Les mer...
Observasjonsmetoder - barns sosiale ferdigheter
Skjemaet kan gi en god indikasjon på hvordan barnet fungerer i barnegruppen
Les mer...
Observasjonsskjema – barns bråk og krangling under frilek
Den beste måten å evaluere barnas atferd på er å foreta strukturerte observasjoner og å snakke med barna.
Les mer...
Observasjonsskjema – de voksnes måte å forholde seg til barna på
Hvordan forholder voksne og barn seg til hverandre? I to ulike barnehager kan dette være nokså forskjellig. På hvilken måte er voksne aktive sammen med barna, og hvordan snakker de til barn?
Les mer...
Observasjon - sosiogram og sosiomatrise
Denne metoden blir brukt til å kartlegge hvem hvert barn foretrekker av de andre barna.
Les mer...
Observasjonsmetoder - Kontaktbarometer og barnebarometer
Målet med denne metoden er at en skal kartlegge hvilken type kontakt (+ positiv, -negativ eller 0 kontakt) personalet har med det enkelte barn i løpet av f.eks. en uke.
Les mer...
Observasjonsskjema – barns samarbeid under frilek
Den beste måten å evaluere barnas atferd på er å foreta strukturerte observasjoner og å snakke med barna.
Les mer...
Observasjon – løpende protokoll
Dette er kanskje den metoden som er mest benyttet i barnehagen, men den er ikke enkel i bruk.
Les mer...
Observasjonsskjema for samlingsstunden
Det er en lang vei frem til gode samlingsstunder. Og hva er egentlig en god samlingsstund? Et observasjonsskjema er et godt verktøy for utvikling.
Les mer...
Observasjonsskjema - lekekategorier
Har du oversikt over hvem som leker med hvem og hva de leker? Er det noen som kun leker alene?
Les mer...
Observasjonsskjema - Aktivitetsskjema og bearbeiding av aktivitetsskjema
Dette skjemaet er et godt verktøy for å kartlegge de ulike aktivitetene på avdelingen.
Les mer...
Observasjon som nyansatt - daglige inntrykk
Dette er et bra verktøy for de nyansatte. Her kan du utnytte din nye kollegas friske blikk på barnehagen.
Les mer...
Observasjonsskjema - ressursanalyse
Bruk ressursanalyse til å få en bedre oversikt over det enkelte barns ressurser.
Les mer...
Observasjon - Statusskjema
Bruk statusskjema for å gjøre opp status i barnegruppa.
Les mer...
Emneord:
G:
Jus
Vår
Bål
Data
Ull
Mat
Lek
Mål
Sorg
Dans
Rim
Krig
Jul
Kart
Snø
Adhd
Syn
SFO
Gips
Ros
Papp
Egg
Fisk
Vann
Filt
Tur
Male
Lus
Ark
Kniv
Tale
Lim
Hms
Far
Navn
Ute
Dyr
Tv
Kurs
Iop
Døv
Garn
Is
Sint
Sjef
Tips
Foto
Ski
Rus
Fn
Ipad
Bok
Rydd