Logg inn:
Dialogisk lesing – leseglede og språklæring
BarnehageTV har vært i Sortland, nærmere bestemt i Lykkentreff barnehage. Der er litteraturen og språket en levende del av den pedagogiske hverdagen Se og lær om hvordan metoden Dialogisk lesing bidrar til dette.
Diskuter denne filmen