Logg inn:

Pedagogikk
Generelt
Montessori pedagogikken – fra en observatørs synspunkt
Montessoripedagogikken både fascinerer og provoserer mange. På mange måter er det mye som likner en mer ”vanlig” barnehage. Men hva er nå en ”vanlig” barnehage? Det er j
Teoretikere
Vygotskij – en kort innføring
Vygoskijs teori ble på grunn av forholdet mellom vesten og Sovjetunionen kjent først i nyere tid
Omsorg, lek og læring
Lekens utviklingshistorie
Hva er lek? Forfatteren gir oss her et innblikk i lekens historie
Migped
Huskeregler ved språktrening
Arbeidet med tospråklig barn i barnehagen er givende og spennende. For å hjelpe dem med språktrening finnes det en del nyttig ting å huske på.
Samspill og kommunikasjon
Sosial kompetanse er mer enn atferd
Barn kan lære seg en bestemt sosial atferd, men de er ikke sosialt kompetente før de har evne til å forstå andres tanker og følelser, og viser vilje til å handle på en p
Barns utvikling
Barns utvikling - Ettåringen
Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.