Logg inn:
Ekspertpanel
Spesialpedagogikk
Still spørsmål
Skriv ditt spørsmål og trykk send
 
Et unormalt aktivt og impulsivt barn
Vi har en liten aktiv jente i barnehagen som jeg håpet du kunne gi noen råd om hvordan vi skulle håndtere.

Hun er to og et halvt år og er høyt og lavt stort sett hele tiden. Bevegelser går i ett, akkurat som om hun skulle vært drevet av en motor. Hun har et godt ordforåd , snakker i ett sett, men ikke nødvendigvis med noen.
 
Hun kan sitte med aktiviteter som puslespill og pærler, men selv om hun sitter så sitter hun ikke stille, pusten går tungt, hun snakker hele tiden, og hun skal ha med seg alt som skjer rundt henne. Når et puslespill er ferdig kan hun ikke vente ett sekund før hun får neste puslespill. Får hun ikke det setter hun igang en høy hylelyd. ikke gråt men mer som ett ul.
 
Problemene som har dukket opp de seneste månedene er samspill med andre barn. Hun har en tendens til å ødelegge for andre. Dytter, klyper, kaster sand og tar leker fra andre. Dette er selvsagt noe alle barn gjør iblandt, men her skjer det så fort vi snur ryggen til. Prøver barna å gjøre motstand, kommer igjen denne høye hylelyden. Hun er spesielt ute etter de yngre barna. Hun ser ingen konsekvens av det hun gjør, kan ta en stor spade og slå av full kraft i hode på et annet barn.
 
Hun sitter veldig urolig ved matbordet. Armer og bein er over alt og hun går inn for å plage sidemannen. En mindre gutt gråter bare han blir satt i nærheten av henne. Bestikk, service og mat flyr stort sett alle veier.
 
Vi prøver i vanskelige situasjoner og ta henne bort fra situasjonen å snakke med henne. Men vi føler at vi ikke når frem, hun virker helt uanfektet ved tilsnakk eller i samtale rundt hva som er skjedd. Vi kan spørre henne hva som skjedde med f.eks Kari. Hun svarer da, jeg dyttet. Vi spør: er det greit og dytte Kari? Hun svarer:ja. Vi sier igjen at det ikke virket så greit for Kari. Se nå sitter Kari å gråter og er lei seg. Dette påvirker henne ikke i det hele tatt, det kommer et automatisk og innlært unnskyld, men vi ser at dette ikke betyr noe.
 
Andre ting vi prøver er ofte å dele gruppen inn i mindre grupper, da blir hun til tider litt roligere, men det varer aldri lenge før vi ser denne "indre uroen som driver henne".
 
Vi merker også at foreldrene ofte er slitne og de legger ikke skjul på at det også er full fart hjemme. Hun sover også urolig og skjelden hele natten igjennom.
 
Det vi da lurer på er noen tips om hvordan vi skal jobbe videre med dette. Hun er jo bare to og et halvt år, og vi forventer ikke at hun skal fungere perfekt sosialt, men det uroer oss at den eneste kontakten hun får til med andre barn er å ødelegge for de. De andre barna skygger unna når hun nærmer seg.
 
Vi ser jo også at hun er unormalt aktiv og impulsiv, er det for tidlig å kontakte andre instanser for en eventuell utredning?
 
Har lest mange artikler og faglitteratur om dette, men stort sett alt handler om litt eldre barn.
 
Håper du kan hjelpe oss med noen innspill om dette.
 

SVAR:
Dette er en av de tyngste og best beskrevede bekymringsmeldingene jeg har lest! Det forbauser meg at ikke helsestasjonen har tatt affære.

Når barnet er slik dere beskriver, og foreldrene på sin side også synes det er tøft hjemme, ville jeg sett varsellampene blinke strekt rødt. I dette tilfelle synes jeg apsolutt ikke barnet er for ungt i forhold til henvisning til PPT og evt. videre utredning på BUP (barne og undomspsykiatrisk). de har ofte egne grupper som jobber med "spe- og små". Uten at jeg har noen som helst rett til og grunnlag for å diagnostisere, tenker jeg både ADHD og sågar spektere innenfor autisme (selv om språket er bra). Dette skal dere imidlertid ikke skremme foreldrene med, men få dem med på en henvisning til PPT med grunnlag i barnehagens bekymring knyttet til jentas atferd og handlingsmønster. Jeg går ut fra at dette er en unik opplevelse for dere også, hvor dere ikke kan trekke sammenligner med barn dere har hatt tidligere.

Bedre føre var enn etter snar, er et riktig ordtak her. Hvis ikke tror jeg barnet kan risikere en skjevutvikling. Forslag på tiltak må komme etter at dere har fått greie på hva dette handler om. Enn så lenge trengs det tett oppfølging fra barnehagepersonalet. Kanskje dere har mulighet til å søke om fortettet personale/ekstrahjelp/støtteassistent?

Løpsk tale?
Har ein gut på 7 år som snakkar veldig fort og utydeleg (løpsk tale?). Kva kan eg gjere for å få ned taletempoet?
SVAR:
Kort og godt; senk ditt eget når du snakker med ham og gjør ham etterhvert bevisst på at han snakker så fort at du ikke forstår. Akkurat som du skulle sagt det til en franskmann/ engelskmann ol hvis du hadde vansker med å følge med. Er dere redd for at det virkelig er løpsk tale, så henvis til logoped. Utydelig tale i form av at han artikulerer feil, ville jeg også meldt når det er snakk om en 7 åring.

PP-tjenesten, observasjon og tilatelse fra foresatte

Ønsker svar på følgende spørsmål: Kan PP-tjenesten observere barn uten foresattes tillatelse? I følge hvilken lovhjemmel kan det gjøres? Kjenner til Lov om grunnskole §5.4. Her er det snakk om PP-tjenesten som er i barnehagen for å observere et barn og ser et annet barn som hun observerer og anbefaler at barnehagepersonalet henviser til PP-tjenesten. Hvor er foresattes rettigheter?

SVAR:

Hei.

Det er helt klart etter Opplæringsloven at foreldre skal samtykke i at barnet bli meldt  til PPT for å få en sakkyndig utredning, og først da kommer PPT ut og observerer. Hos dere var det sikkert slik i forhold til det ene barnet PP-rådgiveren var der i forbindelse med.

 

At hun /han i samme setting ser et annet barn som får en varsellampe til å blinke hos en profesjonell spesialpedagog, er jo helt tilfeldig og kanskje uungåelig, men hun skal ikke gjøre seg noen skriftlige/offesielle notater i denne sammenheng eller teste dette barnet uten foreldrenes samtykke. At hun melder sin bekymring til barnehagepersonalet, synes jeg skal ses på som et velment råd som hun ikke behøvde å gi dere, og dermed da heller ikke tilkjennegi at hun hadde lagt merke til det andre barnet. Nå har dere anledning til å samsnakke om det er noe i denne bekymringen, og om så, gå videre til foreldrene med den og evt. anbefale at barnet blir henvist til PPT, og det må altså foreldrene godkjenne. Er det snakk om at PPT har sett ting som er bekymringsfullt i barneverns retning, har vi som offentlige tjenestemenn meldeplikt!

 

I min kommune hadde vi anonyme drøftinger rundt enkeltbarns problematikk med PPT for å finne ut av om dette lå innenfor "normalområdet" eller var verdt å melde.

 

Lykke til!

Barn som snakker

Hei!
Et barn på 27 mnd snakker mye "bak" i munnen. Veldig nasale lyder. Sier ikke S i begynnelsen av et ord, men hvis det kommer en s-lyd imidten av ordet kommer lyden som oftest. Erstetter de lydene som blir produsert fremst med i munnen med lyder bak i munnen. Ofte lyder som man ikke trenger å bruke munnen, mer luftstrømmer(vanskelig å forklare)

Har du noen gode øvelser eller tips vi kan jobbe med?

SVAR:

Hei!
Innledningsvis vil jeg fraråde dere å "trene" med et barn på 27 mnd. Det beste dere kan gjøre er å ha et godt språkmiljø i barnehagen, "bade" barnet i språk gjennom dialog, voksen deltagelse i leken, gode barnebøker, sanger, rim og regler.

Lyder som s og r er ofte lyder som faller på plass etterhvert, og en logoped kan gi råd om øvelser for dette, men kanskje først fra 6-7 års alder. Hvis du mener at barnet putter lyder bak i munnen, dvs at f.eks d blir g (dokke blir gokke), er dette også et relativt vanlig problem, selv om det er enda vanligere å fronte lydene, slik at f.eks k blir t. Hvis barnet fortsetter å "backe" når det er 4-5, kontakter dere en logoped. Ikke arbeid med dette selv. Så var det de nasale lydene du nevner, samt luftstrømmer, så vil jeg råde deg til å be foreldrene drøfte dette med legen på helsestasjonen og evt. bli henvist til øre/nese/hals.

Før dere henviser til PPT /logoped/lege ol, må du kartlegge mer nøye, slik at beskrivelsen din blir mer presis enn den du gir meg, ellers er det vanskelig å se problematikken og evt gi de riktige rådene uten selv ha hørt på barnet.

Overvektig barn og ordbruk

Jeg lurer på hva bør man si til barn (5-6 år) som er bare litt overvektig, og hvor det foretas små endringer i kostholdet? Bør man fokusere mye på det og la barnet ta del i hele prosessen, eller kan dette føre til at barnet får et dårlig selvbilde.Ord som brukes er å være på diett, magen som er for stor og skal trenes vekk, vi skal sammen klare dette og bli sunne og sterke. osv. Trenger litt hjelp her.

SVAR:

Hei!

Dette er både et medisinsk og et pedagogisk spørsmål.

Når så unge barn skal "slankes", synes ikke jeg de behøver å informeres. Dette kan gå helt naturlig og nesten ubemerket for seg ved at kostholdet hjemme blir endret. Hva barnet har tilgang til av mat, snop og drikke, har fortsatt mor og far full kontroll over. Mat/diett og evt. fysisk trening vil i all hovedsak bli bestemt og tilrettetelagt av foreldrene, og barnehagen vil ikke/bør ikke være involvert i denne saken i det hele tatt, Jeg antar at "slankingen" blir gjort under rådgivning av lege. Hvis barnet undrer seg over omleggingen, er det naturlig at foreldrene snakker om denne sunne helsegevinsten en slik omlegging har for alle i familien, og ikke fokusere på barnet spesielt. Barn som vokser opp i et miljø fokusert på kropp og slanking, og som får følelsen av at de ikke er bra nok som de er, er sterkere utsatt for å få spiseforstyrrelser senere.

Barnehagen kan hjelpe til ved å fremme en sund livsstil ved mye uteliv, grovmotoriske aktiviteter, hyggestunder med frukt og grønt istedet for kaker ol.

Min oppfatning er altså at dere snakker med foreldrene og ikke med barnet.

siste artikler (962)
Etter hvert som man har oppdaget barndommens betydning er det også flere som vil påvirke og være bidragsytere til den kunnskapen som skal styre barnehagens innhold og metoder. Det er strid om «sannhetene» om hva som er godt og viktig i barns oppvekst og en velutviklet fagkritisk sans er like viktig som åpenhet for ny kunnskap.
Barna våre er stolte av den bakgrunnen de har, uansett om familiene kommer fra Bislett, Bagdad eller Mogadishu, uansett om de snakker norsk eller urdu, uansett om de har vært i "hjemlandet" eller ikke. Kommer noen av disse barna til å slutte å være stolte over bakgrunnen sin?
Bruk forsommeren til å gå igjennom barnehagens rutiner for solbeskyttelse
Bruk forsommeren til å gå igjennom barnehagens rutiner for solbeskyttelse
Det er skremmende å tenke på hvor ofte jeg har observert enkelte voksnes dårlige holdninger til barns gråt.
Et samfunn som virkelig ønsker at de flerspråklige barna skal klare seg best mulig, skaper rom for at alle barn skal få oppleve å skinne uansett hva slags bakgrunn de kommer fra.
Her er fire ting ansatte mener kjennetegner dårlig ledelse.
Alt for mange mener de ikke er musikalske nok til å drive med musikk i barnehagen. Det er det ingen grunn til, mener Nora Bilalovic Kulset. Hun har skrevet bok om den musikalske kapitalen vi alle sitter inne med.
Hvor godt er dagens barnehager rustet til å oppdage og ivareta de mest sårbare barna? Mange forteller høyt og tydelig at de ikke strekker til i arbeidet sitt?
Noe av det aller viktigste i et godt barneliv er å få fordypet seg i lek
Barn er ulike. Kirsten Flaten har sett nærmere på mangfoldet i barns utvikling, og har skrevet boka "Et helt vanlig barn".
For Julia Kristeva er det å være menneske å være i prosess. Hun kombinerer psykoanalytisk og språkvitenskapelig (lingvistisk) teori for å undersøke hvordan mennesker skaper og finner mening i samhandling med sine omgivelser.
– Ledere må ha mål, slår de fast i bydel Alna i Oslo. Alle de kommunale barnehagene er involvert i et utviklingsarbeid der resultatmål og resultatledelse er sentrale elementer, og der hver enkelt leder må sette seg personlige mål.
Det sies at statistikk lyver. Når det gjelder påstanden om barnehagers underrapportering til barnevernet er det sant.
«Opprørets muskel er en god muskel», skriver forfatteren Torvald Steen. Han er ikke den eneste som peker på at opprør kan være en sunn og kreativ prosess som kan føre til forbedringer og nye muligheter.
Men alt for ofte tar de voksne leken for gitt og lar barna klare seg selv.
23.10.2018
Løp og lek
Slik husker jeg barnas lek:
Noen barn finner hverandre. De bare blir venner. Andre trenger hjelp til å bygge vennskapsrelasjoner. I barnehagen er dette de ansattes ansvar, sier Anne Greve.
Det er mange som vil mene noe om barnehagens innhold og arbeidsmåter. Dette krever barnehageledere som er faglig sterke, mener professor Dion Sommer.
02.10.2018
Nel Noddings
Nel Noddings er klar på at barn ikke er passive mottakere av omsorg, men deltagere i omsorgsrelasjoner. Hennes argumenter harmonerer godt med barnehagelovens paragraf 3 om barns rett til medvirkning.
«Det er ikke den enkelte som har valgt prinsippene for sine valg», skriver Pierre Bourdieu i boken Meditasjoner. Hans teorier kan blant annet hjelpe oss med å problematisere forholdet mellom teori og praksis.
Den pedagogiske lederen har en dobbeltfunksjon, der h*n bruker faglig skjønn som base for handlinger i det pedagogiske arbeidet med barna, samtidig som h*n har ansvaret for at resten av personalet lærer hvordan tilsvarende handlinger utføres.
Enhver organisasjon har behov for personer som stiller spørsmål, som sier og fremhever noe annet enn flertallet. Forutsetningen er at dette ikke gjøres som intrigemakeri og hvisking i korridorene, men som åpne spørsmål i felles fora.
Michel Foucault skriver om en type makt som har størst kraft når den får virke i det skjulte. Hans teorier er verdt å merke seg for personalet i norske barnehager som har tradisjoner for å vie oppmerksomhet til makt.
17.09.2018
Axel Honneth
Anerkjennelse er et aktuelt begrep i mange sammenhenger, og det kan tendere mot en inflasjon i bruk av begrepet. Honneths teori kan være et bidrag til en presisering av hva anerkjennelse er, og hva det skal være godt for.
Furua barnehage i Alta har innførte fullkost i barnehagen for fem år siden og har ikke sett seg tilbake siden
Furua barnehage i Alta har innførte fullkost i barnehagen for fem år siden og har ikke sett seg tilbake siden
– Kainn æ få poteten, takk?
Næring til liv, lek og læring
Næring til liv, lek og læring
Næring til liv, lek og læring
Næring til liv, lek og læring
Næring til liv, lek og læring
Næring til liv, lek og læring
Er det noen motsetning mellom å bygge den pedagogiske virksomheten på vedtatte læreplaner, og å ta utgangspunkt i barns interesser og perspektiv?
Er det noen motsetning mellom å bygge den pedagogiske virksomheten på vedtatte læreplaner, og å ta utgangspunkt i barns interesser og perspektiv?
Vet du nok om Luke Skywalker og Herr Gru til å være en interessant samtalepartner for barn? Og hva med Peppa Gris, Sara og tjuaguttene, eller Poppeloppene?
Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?
Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?
Barnehagene tar i mot mengder med nye barn og foreldre i disse dager. Hvordan har vi forberedt foreldrene på barnehagestarten?
Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har laget et prinsippnotat som vi har fått lov til å gjengi.
I 2013 fikk vi ny barnehagelærerutdanning med BLU-reformen. Likevel er barnehagelærerutdannere blant de som er minst fornøyd med utdanningen de jobber i, viser NOKUT sin underviserundersøkelse. Hvorfor er det slik?
– Hver eneste dag i barnehagen er rikelig fylt av situasjoner, møter og opplevelser som vi verken kan forutse eller planlegge i detalj. Disse mulighetene må vi utnytte, sier Birgitte Fjørtoft. Hun har skrevet bok om Læringens ville veier.
– Hver eneste dag i barnehagen er rikelig fylt av situasjoner, møter og opplevelser som vi verken kan forutse eller planlegge i detalj. Disse mulighetene må vi utnytte, sier Birgitte Fjørtoft. Hun har skrevet bok om Læringens ville veier.
Gråten er en del av barnehagehverdagen. Men hva forteller gråten oss? Og hvordan takler vi den?
Mat og måltider er fellesskap, inkludering, vennskap og identitet, men det kan også ekskludere og markere skille mellom oss og dem
Korleis skal ein definere ein profesjonell barnehagelærar? Og er det berre barnehagelærarane som skal vera profesjonelle, eller skal også eigar og kommunale styresmakter vera det? Kva vil det innebera?
Hvorfor kan ikke bemanningen endre seg i takt med samfunnets utvikling? Med ny bemanningsnorm mener vi det er på høy tid vi hever røsten og sier hva “vi på gulvet” trenger!
I jakten på god kvalitet i barnehagen er det personalets kompetanse søkelyset må rettes mot, ikke barnas
En langvarig taushetskultur har de siste årene begynt å slå sprekker. Det vi nå ser er viktige eksempler på at de som snakker blir møtt med mistro og det de forteller om blir bagatellisert.
Nye metoder har gitt oss helt ny kunnskap om hva som foregår i små barns hjerner. Denne kunnskapen er det viktig at vi tar i bruk, mener forskeren Ann Elisabeth Knudsen.
I denne artikkelserien presenteres et timeprogram for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen
Alle tror at det synges mye i norske barnehager. Det er bare delvis riktig. Variasjonene er litt for store, mener de i prosjektet Syngende barnehager.
Om barnehagebarns relasjonsarbeid
Å samles rundt bålet med god mat er motivasjon for ukas tur
Fantastiske spørsmål barn kan komme med på vei hjem fra barnehagen
De er sarkastiske, negative og påvirker sine kollegaers arbeidsglede. Hvis du har en slik medarbeider, finnes det strategier for hvordan du kan gå fram for å få en endring i denne adferden.
Målrettet bruk av sang skaper en god barnehagehverdag, for liten og stor. Ta i bruk sang i alle situasjoner!
Rutiner kan være bra – men ikke alltid. Når rutiner gror fast er det på tide å stille spørsmål.
Er det et problem at jentene kler seg ut som sommerfugler, mens guttene er Spiderman? I denne barnehagen er individet viktigere enn kjønn. – Individer er jo også kjønn, svarer forsker.
Små barn fascineres av tull og tøys. Hva kan vi lære av det? spør Ninni Sandvik.
Når Barnehagefolk kommer på besøk til Sommerly barnehage, litt for tidlig til avtalen, er personalet på avdeling "Minsten" opptatt med avdelingsmøte.
Trivselsregler. Delingskultur. "Alle med"-holdning. Dette er noen av de sentrale elementene i Sommerly barnehages grundige arbeid med relasjoner.
I gjennomsnitt er en kommunal leder i 3,3 møter per dag hvor disse møtene vanligvis varer i 1 time. Med 240 arbeidsdager i året betyr dette at lederen er 48 000 minutter i året i møter!
En høyere andel barnehagelærere i barnehagen er i ferd med å bli en realitet. Men hvordan går det når den pedagogiske ledelsen skal deles på to? I Sørhellet barnehage har de erfaring med det.
– Som leder vil du alltid leve i spenningsfeltet mellom nærvær og ambisjon. En del av dette er å kunne leve med friksjoner, sier Ragnhild Nilsen.
Barnehagene legger ofte mest vekt på det verbale når de skal dokumentere barns læring. Skal vi forstå hva de yngste barna lærer, må vi bli mer opptatt av kroppsspråk og det fysiske, mener Lena Edlund.
Båthavna barnehage er en småbarnsbarnehage med tjueto barn fra 0-3 år. Vi som jobber i Båthavna barnehage mener at de små barna er kompetente mennesker som både vet og kan mye. De er vitebegjærlige, nysgjerrige og vil gjerne utforske. Vi venter ikke til barna blir «større», vi starter her og nå! (Årsplan, Båthavna barnehage, 2016).
Bli din egen beste venn
Kryddersursild, pinnekjøtt, multekrem, sandkaker og kakemenn – det var noen av matrettene som ble laget og servert i Læringsverkstedet Julebygda barnehage før jul i fjor. Men barnehagen har fokus på tradisjonsmat hele året.
Kryddersursild, pinnekjøtt, multekrem, sandkaker og kakemenn – det var noen av matrettene som ble laget og servert i Læringsverkstedet Julebygda barnehage før jul i fjor. Men barnehagen har fokus på tradisjonsmat hele året.
Anita Berge, forfatter, barnehagelærer og daglig leder i Alveslottet dukketeater, har stor sans for toving.
Det er tid for julegaveverksted. Men dorullnissen har tatt fri i år. Hva lager vi da? Vi har hentet noen kreative ideer.
Både fysisk og psykisk «settes barn sammen» av små biter! En av disse små bitene er barns seksualitet. Sammen med mange andre biter er det kvaliteten på bitene som bestemmer barnets livskvalitet, livsmestring og helse.
Å skape rom hvor barn og voksne føler seg fri til å leke og samspille kan oppleves vanskelig for mange.
En høyere andel barnehagelærere er endelig i sikte. Men hvordan skal barnehagen utnytte denne ressursen på beste måte?
Barn skal få lov til å være lei seg. Og de skal få bekreftet følelsen av å være lei seg. Men hvordan gjør man det? Hva sier man? Og hvordan hjelper man barnet videre?
Hvis du ikke vurderer viktigheten av møter kan du risikere å kaste bort mye verdifull tid
En anbefaling bør bestå av fakta, beskrivelser av oppgaver, jobbkrav, kvaliteter og en samlet anbefaling
I barnehagen snakkes det mye. Men lytter man like mye? Hva må til for at en samtale skal bli en virkelig samtale?
"Barnet er i leken mens læringen er i barnet."
Skotterudløkka barnehage vant TINE Barnehagepakkens oppskriftskonkurranse 2017. Premien var besøk og matlaging sammen med TINE-kokken.
De beste lederne vet hva de skal gjøre riktig for å motivere sine medarbeidere. Hva er det de gjør?
Ledere med suksess mestrer kunsten å lede oppover i egen organisasjon. Det gjelder på alle nivåer.
Som omsorgspersoner kan vi ha mange gode tanker om hva omsorg er og gode intensjoner bak de valgene vi tar, men det er først når vi tar inn over oss vår væremåte og hvordan vi påvirker det barnet vi har rett foran oss at vi virkelig kan forstå omsorgens kraft.
Hvordan kan vi som voksne lære barn å ta ansvar for sine handlinger og si unnskyld?
Tre tips til deg som vil lære barn å ta ansvar og be om unnskyldning
Respekt, omsorg og kjærlighet til barn er ikke noe du kan legge vekk i slutten av uken. Det gjelder alltid.
22.09.2017
Barnas hage
Hverdagen i barnehagen har blitt så gjennomorganisert at vi er i ferd med å miste fokuset på barna. Er vi blitt så opptatt av å følge fastlagte rutiner at vi ikke klarer å se hva som skjer?
- En ressurs for barn og voksne
Hvorfor går ikke tallet på mobbetilfeller ned, selv om alle ønsker det? Vi må jobbe mer med de voksnes holdninger og handlinger, mener professor Ingrid Lund.
Har du lyst på en ny utfordring, eller kjenner du noen som absolutt burde søke på denne jobben?
Hvordan tilegner små barn seg språk i det moderne samfunnet, hvor ny teknologi og flerkulturelle møter er viktige elementer? I Sverige har de undersøkt dette gjennom prosjektet Det magiske språket.
Hvilke konsekvenser får den nye rammeplanen for barnehagens ledere?
Hvilke konsekvenser får den nye rammeplanen for barnehagens ledere?
Det handler om tekst og rytme. Om følelser, fortellinger og kreativitet. Slampoesien ble Marius Beatles Abrahamsens inngang til det levende språket.
Barn trenger øvelse for å lære og forstå norsk. Derfor må både barnehage og skole jobbe systematisk med språket, mener Else Havnevik Devold. Men hvordan?
I Børnehuset Baunevangen har pedagogene utdannet seg i relasjons- og ressursorientert tenking. Det har gitt et større fokus på måten de er sammen med barna på.
17.08.2017
Ny som sjef
Lederskapet som du har fått innebærer en posisjon, ett oppdrag med nye arbeidsoppgaver, høyere lønn og mer makt.
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver
I Lyefjell barnehage har dei jobba innovativt med å gjere foreldra meir trygge ved overgangen frå heim til barnehage.
Det er ikke alltid utstyret som teller når du skal ta gode bilder. Det handler mye om motivene du velger.
I Bjergsted barnehage vil alle nye barn få komme på besøk én time hver uke i månedene før de skal begynne.
– en balansekunst for store og små
Det er viktig å beskytte barna midt på dagen når sola er sterkest.
Det er uunngåelig at det oppstår konflikter i et team. Kunsten er å oppdage dem i tide og få dem snudd til konstruktive løsninger før de blir uhåndterlige.
Hvordan stiller du de riktige spørsmålene slik at du får ansatt rett person når du skal innhente referanser?
Hva skjer når vi åpner opp for det flerkulturelle mangfoldet i barnehagen? To barnehager i Stavanger har deltatt i et utviklende prosjektarbeid.
Små barn trenger å øve seg på helt grunnleggende bevegelser, slik som å krabbe, å gå, løpe, hoppe, hinke, slenge og kaste.
Gjennom samtaler kan vi gi barn best mulig veiledning i hvordan de skal håndtere livet og følelsene som oppstår. Hva kreves for at en samtale skal få slike kvaliteter?
Straume barnehage har realfag som ett av sine satsningsområder. De har også evne til å tenke stort – så stort som hele verdensrommet!
Livsglede, mestring og følelse av egenverdi er utvilsomt blant de stikkord som fremhever hva som er aller viktigst for barn i barnehagen
Livsglede, mestring og følelse av egenverdi er utvilsomt blant de stikkord som fremhever hva som er aller viktigst for barn i barnehagen
Kirketunet barnehage fikk årets digitale barnehagepris fra Senter for IKT i utdanningen. Prisen fikk de for prosjektet Bobler, der de minste barna er i sentrum.
Har barnehagelærerne metodefrihet i den nye rammeplanen?
Hva kan vi finne av liv i bekken vår? – undret de seg på i Iladalen barnehage. Men prosjektet kom til å handle mer om Trollet enn om naturfag.
Hvordan lager man en båt? spurte Andreas i Småtjern barnehage. Spørsmålet ble starten på fire år med båtforskning – og gav barnehagen Forskerfrøprisen 2016.
Et godt eierskap utvikles i samarbeid med ansatte. Et godt eierskap trekker ikke fra, men legger til.
Dette spørsmålet er blitt stilt etter at vi fikk et forslag til ny rammeplan for barnehagen
En labyrint i nærmiljøet var utgangspunktet. Men Labyrint er også en populær tv-serie for barn. Prosjektet i Iladalen barnehage ble en barnestyrt reise fra ett kulturfenomen til et annet.
Grundig analyse og gode verktøy er to forutsetninger for å kunne utvikle en bedre barnehage
Grundig analyse og gode verktøy er to forutsetninger for å kunne utvikle en bedre barnehage
Vi må ikke bli så fornøyd med oss selv at vi står helt stille. Dynamikk er helt nødvendig dersom en organisasjon og et fag skal utvikle seg, sier Tone Risvoll Kvernes.
Er det mulig å være en tydelig leder i en organisasjon med lite hierarki?
Profesjonsledelse krever mer enn et semester med "organisasjon og ledelse". Man må ha kompetanse på det feltet man leder, sier Tormod Korpås i Utdanningsforbundets lederråd.
Hvordan kan dialogen mellom foreldre og ansatte virke forebyggende mot mobbing i barnehagen?
De voksne må delta i leken. De må være med. De må ned på gulvet, sammen med barna. Da skjer det noe!
Tydelige ledere og god kommunikasjon er nøkkelbegreper når det gjelder å skape godt arbeidsmiljø i barnehagen, mener Hanne Kvaløsæter i PBL Bedriftshelsetjeneste.
Kommunikasjon handler også i stor grad om å lytte
- For barn, eller voksne?
Barnehagene i Askøy kommune har drevet systematisk utviklingsarbeid gjennom flere år, blant annet med fokus på lederne. Det har gitt resultater.
Mye av det jeg gjør og sier skjer uten at jeg tenker særlig mye på hva som bør brukes av verktøy eller lederstil her og nå.
Jeg har som intensjon å være en synlig leder som kjenner alle like godt.
Mine verktøy er: Hodet, ryggraden og erfaringer jeg har fått gjennom studier og arbeid.
Barnehagestiftelsen Kanvas markerer 30-årsjubileum med å lage sin egen barnebok. Kim og Kaia flyr høyt er laget av ansatte i Kanvas-barnehager.
Sammen med de voksne har barna farget og frosset vann i mange forskjellige plastformer, begre og melkekartonger
"Me klare det i lag", sier de i Sørhellet barnehage. De har bestemt seg for å være rause, fleksible og inkluderende. Derfor er Sørhellet blitt en god barnehage.
Alle er enige om at vi ikke trenger mye sukker til hverdags. For mye sukker i kostholdet gir mindre plass til matvarer med vitaminer og næringsstoffer som kroppen trenger.
Alle er enige om at vi ikke trenger mye sukker til hverdags. For mye sukker i kostholdet gir mindre plass til matvarer med vitaminer og næringsstoffer som kroppen trenger.
Noen har sikkert undret seg over at siden min på Barnehageforum heter Johannes åpenbaringer. Det kan kanskje virke som om jeg gir meg selv status som en som har profetiske evner, men det handler om noe helt annet.
Forskere fra ulike forskningsdisipliner deler Fröbels og FNs tanker om at lek i hovedsak bidrar til barns følelse av glede, tilfredsstillelse og lykke. Vi mener at dette er så sentrale elementer i en god barndom at de ikke kan overses.
- Enda en brikke i statlig styringsiver?
Hverdagssamtalene er viktig for språkutviklingen. Vi må rett og slett snakke mer med barna, sier professor Margareth Sandvik.
Hvordan barn opplever etableringsfasen i et nytt land, påvirkes i stor grad av familiens bakgrunn, og hvorfor de har forlatt hjemlandet. Likevel vil sorg og tap over det de har forlatt, være noe som er felles for de fleste.
Ny rammeplan gir en unik mulighet for Norge til å gå foran som et godt eksempel på et land som tar et ansvar for kloden og dermed for fremtidige generasjoner av barn.
"Relasjonskompetansen er vår plattform. Det skal synes i alle situasjoner i løpet av en dag".
Barnehagen har alltid arbeidet innenfor de samme kunnskapsområdene som grunnskolen, men på en helt annen måte.
Regjeringen ønsker tydeligere føringer for å bedre barnehagens innhold (KD, 2016).
Med tanke på framtidssamfunnet er dette det viktigste de voksne i barnehagen kan gjøre: Å medvirke til at barna beholder sin læringslyst, nysgjerrighet og kreativitet – mener professor Dion Sommer.
Gode ledere må være innovative, kulturelle arkitekter. De må kunne tenke nytt, og ikke bare lene seg på det som har vært, mener Tore Hillestad.
Gode ledere må være innovative, kulturelle arkitekter. De må kunne tenke nytt, og ikke bare lene seg på det som har vært, mener Tore Hillestad.
Hvordan samtaler vi med barn? Hvilke muligheter tilbyr vi barn for å bli hørt og for å uttrykke seg?
Barns trivsel er de voksnes ansvar. Et godt barnehagemiljø starter med gode relasjoner de voksne imellom.
Vi voksne løp rundt som piskede skinn og serverte, tørket opp og hentet drikke.
Leken er barnas viktigste redskap for å mestre selve livet og det bør gjenspeiles i den nye rammeplanen
Hva gjør man når arbeidsplassen er preget av dårlig atmosfære, høyt sykefravær og lav trivsel?
– Departementet har vært lydhør. Forslaget til ny rammeplan bygger på de verdiene barnehagefeltet selv har argumentert for.
Jeg er stolt av at vi klarte å stoppe krav til utbyttebeskrivelser for barna og utarbeidelse av en språknorm.
Jeg er frustrert over at kunnskapsministeren argumenterer med «misforståelse» i alle motargumenter, i stedet for å lytte til profesjonen.
Det er uheldig dersom avstanden mellom styrer og pedagogisk leder blir større.
Mye av det som skjer i politiske prosesser handler mer om hestehandel enn å lytte til fagfolks anbefalinger.
Vi klarte å få Stortingspolitikerne til å forstå at det er barndommen som står på spill.
Du må tørre å satse på deg selv. Du må tviste din indre dialog i positiv retning, fordi den du snakker aller mest med i løpet av dagen er deg selv.
Begrepet "tydelig leder" går igjen i mange dokumenter og beskrivelser av god ledelse i barnehagen.
Hvis personalets preferanser avgjør utvalg for barns kunsterfaringer, velger vi da kun det som behager?
Barndommen er under press. Barnehagen er under press. Barn er under press.
Vi får mange henvendelser om biting blant barn. Her er en artikkel som gir noen tips om denne problematikken.
Det finnes samtaler som ikke benytter seg av ord. Estetiske samtaler som utspiller seg i bevegelse og lyd mellom barnet, materiale og de(n) andre.
Matematikk i barnehagen handler ikke om pluss og minus og regnestykker på papir. Det handler om grunnleggende tall- og begrepsforståelse.
God rollelek kommer ikke av seg selv. Barn trenger inspirasjon, materialer og lekekloke voksne.
Store og små klosser. Røde og gule knapper. Sko som står på en rekke. Det er små barns hverdag – og det er matematikk.
Ulikhet knyttet til hudtone kan være et tabubelagt tema i barnehagen. Kan det hende at vi nettopp opprettholder diskriminering når vi usynliggjøre den synlige forskjellen?
Hvor mye jod trenger et barn og hva er de viktigste kildene?
Å delta på denne konferansen vil være en fin måte for flere å oppdatere seg på forskning og hente inspirasjon til det videre arbeidet med realfag i barnehagen.
Formidling er forenkling, det visste vi egentlig.
Barnehagens rom og materialer er gjerne valgt ut ifra personalets egne preferanser og kjennskap til ulike materialer.
Barnehagebarn og forskere bruker samme metode. De starter med undring, lager en hypotese, gjør sine undersøkelser, og konkluderer.
Barn har en medfødt nysgjerrighet og forskertrang, og de har en hjerne som ligger klar for å ta i mot mengder av kunnskap og erfaringer.
Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.
Våre kroppslige handlinger synes intuitive og naturlige, derfor kan diskriminerende praksiser fortsette å virke på usynlige måter i barnehagen.
Fire barn ble invitert til et møte om å være ny i barnehagen.
Barnehagebarn er ikke én homogen gruppe. Det er mange måter å være et norsk barn på. Det betyr i praksis at vi må synliggjøre flere erfaringer enn kun dem vi selv finner gjenklang i.
Kan foreldreaktiv tilvenning gi barn en nær og trygg relasjon til tilknytningspersonen, og dermed bedre barnehagestart?
Verktøykassa har snakket med fire barnehager, og spurt dem om hvordan de forbereder nye barn og foreldre for å gjøre start og tilvenning enklest mulig?
Jeg kommer ikke tilbake akkurat når du vil, jeg kommer tilbake når arbeidsdagen er over.
Som leder har du et ansvar for å bidra til at mobbing ikke skjer på din arbeidsplass
Derfor er det barnegruppen som helhet man bør jobbe med, ikke enkeltbarn, sier forsker Mai Brit Helgesen.
Barnehagene har et stort forbedringspotensial
Hadde jeg visst hvordan jeg kunne bli møtt som minoritet og leder ville jeg valgt en annen utdanning.
05.07.2016
Å være ny
Hver høst kommer det nye mennesker til barnehagen. En kan nesten si at barnehagen starter på nytt.
Ingenting er som å bruke kroppen i fargeleken!
En hilsen til deg som slutter i barnehagen og begynner på skolen til høsten.
Skolens ekstreme fokus på matematikk og realfag får konsekvenser for barnehagen.
Dette er en appell som Mona-Lisa Angell holdt på Lærernes Hus 7. juni, etter at Stortinget hadde behandlet Lovproposisjon 33 (2015-2016) og Stortingsmelding 19 (2015-2016) Tid for lek og læring.
07.06.2016
Utestemme
I løpet av den siste tiden har profesjonen reist seg i protest mot deler av regjeringens planer for barnehageloven og ny rammeplan.
Vi stiller oss kritisk til hovedinnretningen av stortingsmeldingen, fordi den legger for stor vekt på tiltak vi tolker vil føre barnehagen vekk fra viktige kvaliteter ved den norske og nordiske barnehagemodellen.
Den nye stortingsmeldingen presser barnehagen ytterligere inn i utdanningsfolden, og avslører en holdning om at barnehager skal drives for skolens skyld. Den norske barnehagens helhetlige barnesyn står nå på spill.
Det er grunn til å spørje om ei innsnevring av synet på læring vi gje det vi ønskjer oss. Og har vi rett til å utnytte leik som vi vil for å nå måla?
Det er påfallende hvor lite plass til lek det er i den nye Stortingsmeldingen «Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen»
I Stortingsmelding nr. 19 (2015-2016) Tid for lek og læring. Bedre innhold i barnehagen skrives det om barns utbytte av å gå i barnehagen.
I den nye Stortingsmelding 19 "Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen" skriver regjeringen at de ønsker å stille større krav til personalets norskspråklige kompetanse, og at det i arbeidet med ny rammeplan skal vurderes om språk bør være et overordnet tema.
Forfatterne etterlyser rom for lekens egenverdi i Stortingsmelding 19.
I stortingsmelding 19 (2015- 2016) Tid for lek og læring – bedre innhold i barnehagen kommer det frem at regjeringen ønsker å styre barnehagen i en bestemt retning.
Er overgangen mellom barnehagen og skolen et overgangsfelt som viser oss veien videre?
Den gode barnehagelæreren er den som er oppmerksom, engasjert, som greier å fange barnets intensjoner, og som dermed bygger gode relasjoner, sier Ole Henrik Hansen.
Forslaget om språknorm i stortingsmelding 19 er et forslag om å vurdere norskferdighetene til alle femåringer, uansett morsmål, ut fra samme norm.
Kunnskapsministeren forsikrer at han vil videreføre den norske barnehagetradisjonen, men hvorfor tviler barnehagefolket?
No må du lytte godt for eg har noko svært viktig eg vil fortelja deg. Det handlar om den gode barnehagen, Torbjørn.
Hva er egentlig barns beste?
Barnehagen er det eneste stedet i verden der alle leker med alle.
En historie om språkstimulering og samspill mellom barn og voksne i barnehagen.
Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.
Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.
.. og hvordan former vi dem?
Berg barnehage i Trondheim fikk Leseprisen 2016 for sitt grundige bokprosjekt.
Begeistring. Aktualitet. Variasjon. Det er tre av stikkordene Cecilie Fodstad mener barnehageansatte bør ha i bakhodet når de velger ut bildebøker.
Trenger barna hjelp til å reguleres utenfra?
Hvordan kan styreren se, støtte og utfordre sine pedagogiske ledere? I Jåttå barnehage har de prøvd ut «barnehagevandring» som observasjonsmetode.
Denne teksten er til deg, kjære kollega, og til alle andre som noensinne har opplevd å bli møtt på en pussig måte, når de forteller at jobben deres er å være sammen med barn.
De fleste observasjonsverktøy leter etter noe i barnet i stedet for noe i barnets møte med omgivelsene.
04.03.2016
Y-diagram
Y-diagrammet er flott å bruke når barnehagen har jobbet med visjon eller kjerneverdier og skal starte arbeidet med å få «litt mer kjøtt på beinet».
Kunstfag og skaperkraft blir undervurdert og glemt av politikere når de bygger sin moderne læringsarena for barn.
Barnehagene må vite hva de står for og styre virksomheten ut fra dette, mener Grete Helle og Tom Rune Fløgstad. De har skrevet to nye bøker om ledelse i verdistyrte barnehager.
Ånnerudtoppen barnehage sprer matglede blant store og små i barnehagen
09.02.2016
Bokanmeldelse
Ledelse i verdistyrte barnehager» og «Verktøy som virker i verdistyrte barnehager» av Tom Rune Fløgstad og Grete Helle, Kommuneforlaget.
Med vårt samtaleverktøy får du innføringen du trenger for å komme i gang med spennende og utviklende filosoferende tanker omkring mobbing, vennskap og samhold.
Ånnerudtoppen barnehage sprer matglede blant store og små.
TINE Partner og Barnehageforum – inviterer til nasjonal dugnad for mer matglede i barnehagene!
Et informasjonshefte som omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.
Begynner i barnehagen. Hvordan kan nyankomne barn få en god tilvenning i barnehagen?
Barn tilbringer mye av livet i barnehagen. Da trenger de skikkelig, næringsrik og variert mat. Det har Ånnerudtoppen barnehage tatt konsekvensen av.
Vi ønsker økt fokus på viktigheten av barnehagefaglig kunnskap og kompetanse. Vår fagdisiplin bør bli mer aktive i offentlige utdanningsdebatter.
08.01.2016
Gi oss svaret!
«Når gir du oss svarene på det vi kan bli spurt om til eksamen?»
Hvordan blir det når en tenker hjernens utvikling uten å tenke hjernen som en del av kroppen?
Hva kan skje når personalet tar med seg stoppeklokke inn i garderoben og sjekker hvor lenge barn må vente på å få hjelp?
Barnas sorg over foreldrenes brudd blir ikke mindre uansett hvor mange ganger de feirer Jul
De fleste spedbarn spiser det meste av det vi tilbyr dem, men fra barna er ganske små utvikler de en egen smakspreferanse.
På datamaskin eller nettbrett er det enkelt for barna å skape digitale kunstverk av egne bilder.
Bøker, tidsskrifter og fagtekster brukes som refleksjonsgrunnlag i SiT barnehagene i Trondheim
Når man er bekymret for et barn, bør man snakke om det. Men i barnehagene blir de vanskelige samtalene ofte utsatt.
Alle er enige om at tidlig innsats er viktig. Men hva handler det egentlig om?
Vi bør lage et opplegg som ingen - verken Jehovas vitner, muslimer, humanetikere eller kristne - føler at de bør fritas fra.
Norske barnehager har et bredt spekter av satsingsområder. I Varingskollen barnehage satser de på golf og alpint.
Korleis kan ei forsvare barna sin fridom for utfalding i leik og tilbod av omsorg og nærleik når ein ikkje har tid å sjå det einskilde barnet?
Hva er det barnehagelærere kan? Hvordan skiller dette seg fra hva en god forelder kan? Og hva en dyktig assistent kan? Og hvordan likner det?
«Personalets holdninger, etiske bevissthet og evne til selvinnsikt vil være avgjørende for i hvilken grad man lar barna medvirke».
Når barn er med og publiserer bilder eller tekst fra barnehagehverdagen på barnehagens nettside eller i sosiale medier, får de konkret erfaring med å dele noe de er opptatt av med andre via Internett.
Kveldsåpne barnehager - bra eller dårlig? Hanne Fehn Dahle har spurt barn og voksne.
- Barnehagebilder og barns medvirkning.
Hvordan kan man støtte de yngste barnas gryende forståelse for matematiske begreper?
Det skal ikke være en vinner og en taper i en konflikt mellom et barn og en voksen
09.10.2015
Bokanmeldelse
Et faglig og personlig samarbeid til barnets beste. En bok om verdien av vår evne til kontakt og samarbeid.
Gjennom ny kunnskap og innsikt ga mange uttrykk for faglig stolthet og større trygghet i arbeidet med barna.
Hvorfor oppstår det så mange konflikter mellom barn og voksne, og barn imellom?
Vi bruker mindre tid sammen med barna nå enn det jeg gjorde tidligere.
TI er politisk og administrativt forankret, og retter seg mot barnehagene og andre instanser rundt barnet.
Dikte selv og produsere egne fortellinger digitalt
Lese og lytte til – fra tradisjonelle til digitale bøker
Barn gjør en avansert øvelse når de omformer en stol til en båt eller en trepinne til et farlig dyr.
I denne artikkelserien byr Morten Solheim på sine erfaringer med ulike skriftlige formater.
Noen tips til hvordan du kan utforme bedre beskjeder til foreldrene.
De ansatte i barnehagen er kanskje de aller første tilknytningspersonene barna møter utenfor hjemmet.
Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.
Det aller, aller viktigste når det gjelder små barns tilvenning i barnehagen, er at de opplever trygghet. Det krever god tid, både fra foreldrenes og barnehagens side, mener professor May Britt Drugli.
Fire barnehager i Lørenskog prøver ut en ny modell for tilvenning.
Det er ikke alltid like greit å være tre år og møte barnehagen for første gang. Det er mye nytt og mye man er usikker på.
Barn har flere utviklingsmessige utfordringer i forhold til å ferdes i trafikken. Her er noen øvelser som kan bevisstgjøre oss voksne på hvordan trafikken fremstår for et barnehagebarn.
Sinne er en naturlig følelse. Barnlig sinne er sunt
Du har kanskje tenkt tanken at du liker et barn bedre enn et annet
Rockestjernekonsert med Rockevennegjengen
I dag er det flere ettåringer i den norske barnehagen enn det noen gang har vært. Hvilke konsekvenser får dette for barnehagen og de som jobber der?
Tidlig innsats er et begrep som har fått stor plass i barnehage og skole den senere tiden. Hva er tidlig innsats og har vi kunnskap og redskaper nok til å få dette til i barnehagen?
Barns bilder gir ny kunnskap om hverdagen.
Pedagoger fra fem nabobarnehager i Vejle i Danmark har prøvd hverandres jobb i en uke. Det har økt samarbeidet og gitt deltagerne masse selvtillit.
Prosjektet skal bidra til et godt sosialt miljø og vennskap for alle barn.
Nevroaffektiv betyr å koble hjernens modningsprosess sammen med følelser.
Ellebæk barnehage i Danmark har opprettet en «bank» med besteforeldre som både barn, personale og besteforeldre har glede av.
Innenfor det psykodynamiske perspektivet finner vi teoretikere som Freud, Peller, Erikson og Winnicott.
Er det noe du godt kunne tenke deg å leke som du ikke har prøvd ennå?
Vi står utenfor avdeling Loppa i Brisken barnehage. Klokka er 10.27. Det er torsdag. Øyeblikket er frosset og vi kan gå inn og se.
Til de stadiene for kognitiv utvikling som Piaget beskriver, knytter han også ulike former for lek
En barnehage med dårlig struktur, orden og innhold, kan bidra til atferdsvansker hos førskolebarn
Vi vet hvor stor betydning leken har i barns liv, likevel blir barns lek stemoderlig behandlet
I en tid hvor mange har meninger om hva barnehagen skal bruke tiden på er det ekstra viktig å holde fast ved kunnskapen om lekens betydning.
Utearealet i barnehagen blir redusert samtidig som arealet til parkering forblir uendret
Lek er barns primære arena for å uttrykke seg selv
For 20 år sidan handla det om 6-åringen, i dag om 5-åringen: Barnehagen gir ikkje eit godt nok tilbod for læring og utvikling.
"Ta på deg egen maske før du hjelper andre" heter det i en av sikkerhets-reglene når du skal ut og fly.
Hvordan legger man til rette for god rollelek? Vi har snakket med to barnehager som har leken høyt på prioriteringslisten.
Å bruke refleksjon metodisk innebærer å gå i dybden på ulik tematikk
Gode, pedagogiske aktiviteter som stimulerer barnas naturlige skaperevne? Det kan være enklere å sette i gang enn du tror.
Med litt garn og papp kan dere trylle fram disse flotte harene
..............apropos 8. mars
Ingen barnehager tør å lage en lekeplass uten sandkasse. Lek i sand hører barndommen til.
Fyll en balje med vann. Sjøsett barkebåten og blås vind i seilene
Mange ettåringer tilbringer store deler av utetiden sin i sandkassa. Men hva skjer egentlig der, og er de der frivillig?
En av grunnpilarene i vårt pedagogiske arbeid er at vi ikke begrenser barnas naturopplevelser. Derfor har vi ingen gjerder.
Kraften til den nye barnehageministeren brukes til å forsøke å avskaffe profesjonens metodefrihet.
Mange mener at 5-åringer som gruppe har helt egne utfordringer i barnehagen. Hvis dette stemmer, burde de kanskje få sin egen rammeplan?
Ikke søppel. Ikke "verdiløst materiale". Det handler om verdifulle gjenbruksmaterialer, sier Nina Odegard.
Mer utetid gir bedre barnehager
Mer utetid gir bedre barnehager
Mange barnehager ønsker seg besøk av et musikkorps når det nærmer seg 17. mai. I Etterstad barnehage behøver de ikke tenke på det. De har sitt eget korps!
Det har kommet ei ny jente til barnehagen. Hun har flotte fletter og fin kjole. Hun har en stille mamma som skjuler seg bak slør.
Med fulle mager og opplada batterier gjekk vi ut for å leike
Lag enkle hus og lek med tall og tallverdier
Kan medvirkende barn gi lavere sykefravær i din barnehage?
Ja, slik lyder det velkjente ordtaket. Vi vil at det skal være slik, men er det alltid bare solskinn og velstand når barneflokken skal på tur?
Det har vært en sterk nedgang i antall åpne barnehager de siste årene
Ordene vi bruker former vår opplevelse og vår oppfatning av virkeligheten.
Med 20 års fartstid som styrer i åpen barnehage, er det for meg ingen tvil om at åpen barnehage i løpet av disse årene har vært i endring.
– viktige for både store og små
Den gang det ikke var uvanlig at personalet i barnehagen tente seg en røyk på avdelingen.
Små barn kan ekskludere andre fra aktiviteter og lek, og de har en forståelse av at disse handlingene kan såre andre
De åpne barnehagene er ikke bare møtearena for små og store
Skal vi leke en bok?
Anerkjenn dine medarbeidere, men gjør det med troverdighet
Hvordan skal man finne en god balanse mellom lek og læring i samlingsstunden?
Omsorg er mer enn trøst, kos og tilsyn. Omsorg vises i den voksnes interesse for barnet og barnets måte å se og være i verden på.
Norge trenger flere utgaver av menneskeslekten for å skape et mangfold og et levende samfunn.
Du har ikke noe valg! Du og dine kolleger må utvikle god samhandling med alle barn.
Å frata barnehagelærerne metodefriheten framstår i beste fall som en feilslutning – i verste fall som et tilslørt maktgrep for å sette en stopper for en brysom debatt som reiser kritikk mot målstyringsideologien.
I tillegg til tålmodighet må du by på deg selv i jakten på å se det annerledes barnets muligheter.
Barn må forskjellsbehandles - likhet er fryktelig urettferdig
Er det en sak du brenner for og du kunne tenke deg å dele med andre?
Med hørespill, fortellinger, nyinnspilt musikk og noen av Alf Prøysens originale innspillinger.
Det tradisjonelle synet på læring kveler barnas læringslyst.
ABC opplæring for politikere og andre personer som tar beslutninger innenfor områder de absolutt burde vite hva de tar beslutninger på
Barnehagelærere i offentlig debatt
Vi trenger ikke læringsmål og PISA-tanker i barnehagen
Evalueringer viser at likestillingsarbeid er lite prioritert og et krevende område å omsette i praksis.
En kultur der det er greit at omsorgsgiverne ikke klarer å skape en positiv relasjon til alle barn er ikke legitimt.
Opplev dukketeaterets magi i barnehagen! Lær hvordan du kan jobbe med dukkens blikkretning i denne lille filmsnutten.
Opplev dukketeaterets magi i barnehagen! Her får du en liten filmsnutt med gode tips til hvordan du med enkle virkemidler kan lage en "scene" til dine hånddukker.
Hvordan kan barnehagelærerne sikre seg definisjonsmakten over egen yrkesutøvelse, i en tid med økende styringsvilje utenfra?
Krav om prestasjoner og det å lære seg bestemte kunnskaper har ingenting i barnehagen å gjøre
Sett av et år til å etablere din barnehages matkultur, er rådet fra høgskolelektor Karen Lassen.
Hvem er det som fotograferer i din barnehage? Lar du barna slippe til?
Barnehagelærernes autonomi og ytringsfrihet er truet, hevder flere av bidragsyterne i siste nummer av Barnehagefolk.
Barnehagelærernes autonomi og ytringsfrihet er truet, hevder flere av bidragsyterne i siste nummer av Barnehagefolk.
Jeg har aldri før følt meg så verdifull som jeg gjør nå etter fire uker som pedagogisk leder på en småbarnsavdeling.
Matematikk handler om å tenke, og om å forstå den verden som omgir oss.
Mamma og pappa er viktigst for barn. Du som jobber i barnehage er en god nummer to.
Blir du usikker når barn reagerer med sinne og sterke følelser? Lurer du på hvordan du skal møte disse barna?
FAGPRAT MED MARIT PETTERSVOLD
Hva skjer når økonomisk terminologi i stadig økende grad brukes om barnehagen?
Bokanmeldelse: Kritisk og begeistret. Barnehagelærerens fagpolitiske historie.
Alle vet at man kan lese en bok. Men kan man også leke en bok?
Respekt for barns og unges NEI
Prosjektet skoleparat har ført til mer skoleklare barn
Virksomheter som lykkes med nærværsarbeid har tre kjennetegn.
Hvorfor fungerer tradisjonell ledelse ofte så dårlig?
Det kom ingen ut i garderoben og hjalp oss
Fraværet i Kanvas sank betydelig etter at nærværsarbeidet kom i gang.
Det er i hovudsaklig er gruppestørrelsen som har noko å seie for kontaktskapinga mellom vaksen og barn.
Hvor spent du var og ikke minst hvor sliten du var da du gikk hjem
"Bok i bruk i barnehagen" - et prosjekt som Fantoft Gård barnehage har jobbet med
Er du en av de som er travelt opptatt med å gjøre uvesentlige oppgaver?
Innflytelse, meningssfullt arbeid, forutsigbarhet, sosial støtte og rettferdig belønning og krav er viktige ingredienser for et godt arbeidsliv
Gjennom sangleker kombinerer man noe av det beste barn vet; sang, lek, bevegelse, fellesskap, glede
Hva sier dyrene med lyder og kroppsspråket?
Hva sier dyrene med lyder og kroppsspråket?
Den nye ettåringen skal møtes av kjente voksne hver morgen. Hun skal være sammen med en av ”sine” voksne hele dagen, også i de voksnes pause.
Jeg har innkalt foreldrene til Anders til den nødvendige samtalen, og jeg gruer meg!
Skap gode barnehager for ettåringer, i stedet for å kritisere tidlig barnehagestart!
… og Marianne på fem er kapitalist
Hva innebærer foreldremedvirkning for barnehager og foreldre når uenigheten om innholdet er stor?
Kan mangel på kaoslek i barnehagen ha sammenheng med den lave andelen av menn i barnehagesektoren?
I norsk arbeidsliv er det en akseptert sannhet at trivsel er viktig for ansatte.
La barna få oppleve gleden av å være aktører - ikke bare forbrukere.
Åtte ting dine medarbeidere garantert vil ha mer av
Vi har kommet et steg videre, ja. Men vi har langt igjen, mener Nina Rossholt. Likestilling er et krevende og utfordrende tema for barnehagen
09.05.2014
Book Creator
Lag fotobøker med bilder barna har tatt
Idéer til et vannprosjekt
Uterommer har en enda større betydning som pedagogisk arena enn vi har antatt
Godt samarbeid med NAV, og systematisk arbeid, fikk sykefraværet i Holtet barnehage til å gå kraftig ned.
Godt samarbeid med NAV, og systematisk arbeid, fikk sykefraværet i Holtet barnehage til å gå kraftig ned.
Medietilsynet har lagt frem Barn og medier-undersøkelsene for 2014
Den nødvendige omsorgen
Våren og skrubbsår hører nærmest sammen
Er innholdet i barnehagen endret at etter at barnehagen ble en del av utdanningsforløpet?
Hva er den historiske bakgrunnen for vår kjære nasjonaldag? Skal man kunne gi en god forklaring til barna, må man først sette seg inn i dette.
Hva slags type spørsmål stiller vi mest av i barnehagen?
Hvordan kan barnehagen støtte barn i å bruke språk i ulike aktiviteter?
Hvordan støtte de yngste barnas deltakelse i samtaler?
- og hvorfor er barnehagen så viktig på dette området?
Våraktiviteter for barnehagen
Hvilke saker og personer har satt sitt preg på barnehagelærernes historie?
Hvilke saker og personer har satt sitt preg på barnehagelærernes historie?
Våraktiviteter for barnehagen
Kritiske, men nyttige refleksjoner, i en personlig fortelling om første år som barnehagelærer
Fra teori til synlig praksis
Er et slik at det er lettere å formidle juleevangeliget enn påskefortellingen?
I disse tider er fuglene på vei tilbake fra varmere strøk og er på utkikk etter bolig.
Å dyrke fram en grønnsakshage sammen med barna i barnehagen, er en fantastisk opplevelse
Interessen for matematiske aktiviteter variere veldig blant barna i barnehagen
Fortellingene i disse bøkene viser en gjennomtenkt faglighet uten bruk av kompliserte definisjoner og fremmedord.
Vår profesjon har høy kompetanse på å forstå barns uttrykk og utvikling, og å ta deres følelsesuttrykk på alvor.
To gode arbeidsmåter
Er vi i ferd med å gjøre aggresjon hos barn til et tabu?
Å kjøpe bildekort som viser enkeltgjenstander, i den tro at barna utvikler gode begreper, er fåfengt.
Språkstimulering i tidlig alder gir bedre forutsetninger for læring senere i livet.
Sier vi til voksne at de må sitte stille ved bordet til alle er ferdig med maten?
Bergen satser på språk
Per får skylden for gråt og konflikter i barnegruppen, selv når han ikke er i barnehagen.
Læring er ikke noe barn plutselig blir mottakelige for når de begynner på skolen.
Hverdagens språkarbeid
Hvilke signaler bør barnehagen være oppmerksom på?
God kvalitet forutsetter tid til barna
Høytlesing er kanskje den viktigste starten på leseprosessen.
Effekten er dokumentert gjennom denne undersøkelsen
- når barnets alder blir førende
Flere mener at dette er feil fokus fra barnehagens side
Alt for mange barn trives ikke i barnehagen
Jo tidligere jo bedre er en slags parole i vår tid. Tidlig læring, tidlig intervensjon, tidlig modning. Men kan noe av læringen også komme for tidlig?
Introduksjon til nettbaserte kurs om matematikk i barnehagen
Jakten på barnehagelærerne er i gang
Hvordan velger man ut pedagogisk materiell i barnehagen?
Når barn lærer å fotografere skjer det mange fantastiske ting
Lær tegn til tale på en effektiv måte
Legg vekt på presentasjonen av maten
Bruk av digitale verktøy og IKT i barnehagen er ikke et mål i seg selv, men et verktøy for å oppnå faglige mål.
Bli bedre i stand til å møte omsorgssvikt når du ser det.
Vi må tørre å slippe leken til - hver dag
Leken blir i for stor grad sett på som en uproduktiv aktivitet uten verdi
Barnehagen blir ikke bedre før flere av de som jobber der har utdanning som gir grunnleggende kunnskap om barn.
Stadig flere barnehager kaster seg på den nye mediebølgen
Ingen sammenheng mellom tidlig skolestartalder og gode resultater på Pisa-rankingen
Å lære språk handler om mer enn å ha ordene på plass
Vennskap, mobbing og bursdagsfeiringer.
Blomster er veldig dekorative når de blir marmorert
Implementering av IKT i Fanatunet barnehage
Svenske barnehagelærere gjør opprør
Dette er store kurver som egner seg til å henge på dører eller skap
- Et sted mellom masseproduksjon, magi og estetikk?
Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen, og barnet bør være feberfri
"Du må si til mamma at det ikke er lov til å ha med Pizza i matboksen"
I denne artikkelserien byr Morten Solheim på sine erfaringer med ulike skriftlige formater.
Alle som jobber i barnehagen skal kunne førstehjelp.
Jeg ønsker å gjenreise tanken om at vi trenger en antirasistisk pedagogikk i barnehage og skole
Hver dag en musikkdag
I barnehagen har vi mulighet til å gi barn musikkopplevelser som de ikke får andre steder
Hvor synes du det var spennende å leke som barn?
Gi barna ansvar for hele spireprosessen
Vi har ein kraftege muskel plassert midt i munnen som vi brukar heile dagen igjennom
Barnehageforum har intervjuet forskerteamet bak "Ledelse for læring" ved Dronning Mauds Minne Høgskole. I filmen kan du høre alt om dette omfattende arbeidet som er underveis.
Det er lederens oppgave å ta med sine medarbeidere på råd og lytte til hva de har å si.
LEK OG LÆRING FOR DE YNGSTE
Verdier er noe vi ønsker, noe som peker mot en tilstand vi gjerne vil fremme
Har barnehagen din gjennomført et godt prosjekt innenfor de estetiske fagområdene?
04.10.2013
Lek for livet
Leken er viktig for barns læring og utvikling, men hvordan forholder de voksne seg til leken?
30.09.2013
Kommunikasjon
Vi hører ikke alltid det som blir sagt, men det vi tror blir sagt
Inspirert av Reggio Emilia
Den viktigste kvalitetsindikatoren er mangelvare
Forskning viser at 10% av barn som går i barnehage ikke trives
Bloggen "Nye cherrox" med sitt første innlegg
En eventyrfortelling i samlingsstuden blir så mye mer levende hvis du lærer deg eventyret utenat og lever deg inn i historien
En eventyrfortelling i samlingsstuden blir så mye mer levende hvis du lærer deg eventyret utenat og lever deg inn i historien
Enkel ost med mange muligheter
Kan ansatte ta med seg barn hjem hvis de ikke blir hentet?
Finanstidsskriftet Forbes har identifisert hva som kjennetegner ledere som lykkes i sitt lederskap
Hvordan var det å leve da oldemor eller tippoldefar var barn?
Sansenes spiskammer er en interessant og nyttig bok for barnehager
Sansenes spiskammer er en interessant og nyttig bok for barnehager
Konferanse i Trondheim 7. og 8. oktober 2013
Konferanse i Trondheim 7. og 8. oktober 2013
Advarer mot å bygge mega-barnehage med små og dårlige utearealer
Advarer mot å bygge mega-barnehage med små og dårlige utearealer
Majones er et godt tilbehør til mange slags retter
En bevisst bruk av farger kan gi et mer oversiktlig miljø
Barn liker å bake! Her er oppskrifter på brød som kan bakes med kort heving, lang heving eller uten heving.
Hvem får din stemme til årets Stortingsvalg
Kristin Rydjord Tholin har skrevet en faglig sterk bok om omsorg i barnehagen
Det er forlagene som bestemmer hva du skal få av faglitteratur
Fortell med meg er et godt og inspirerende verktøy for alle som er opptatt av språk, kommunikasjon og bruk av fortellinger.
Dette er en rett som helt fint kan gjøres klar dagen før
Har barnehagen din utformet noen solvettregler?
Barn liker burgere!
Børs eller katedral i barnehagen?
Børs eller katedral i barnehagen?
«Det vakre må man lære seg å se, og jo mer man ser, jo mer skjønner man.»
Når barn blir overlevert som på et samlebånd, kan en begynne å lure på hva kvalitet i barnehagen er for noe.
Se entreprenør og kreativitetsekspert Fredrik Hären inspirere og engasjere barnehagefolket på årets konferanse. Han innledet hele konferansen og i løpet av halvannen time hadde han overbevist mange om at kreativitet er minst like viktig som kunnskap.
– barnehagelæreres fortellinger kan gjøre en forskjell!
Hvis klær kunne fortelle er en utstilling med fortellinger fra barn som har opplevd at hjemmet er et farlig sted å være
- komplekse utfordringer
Linser er fulle av proteiner og de er veldig sunne
En sunn og god fiskesuppe som er populær hos barna!
Sola er goooood, sola er toppen. Sola er varm og den bruner på kroppennnnn!
Denne oppskriften på pastasaus er veldig enkel
Fiskegrateng er populært, veldig enkelt å lage og det tar heller ikke lang tid
21.05.2013
Barn kan!
Bedre mat i barnehagen – sammen med barna.
Hvordan kan du med enkler grep ta bedre bilder i barnehagen?
Har nettbrettet sin naturlige plass i barnehagen, eller bør det overlates til foreldrene å introdusere dette for barna?
Vi har snakket med fire barnehager om hvilke tanker som ligger bak den maten de serverer i barnehagen
Tradisjonelle småbarnsavdelinger synes å være best for de yngste barna
Masseproduksjon av halvfabrikater til jul og andre høytider har ingen ting med kreativitet å gjøre
Masseproduksjon av halvfabrikater til jul og andre høytider har ingen ting med kreativitet å gjøre
Er du en av de som får hjertebank når du skal snakke i en forsamling?
Kvaliteten på barnehagetilbudet er avgjørende for effekten
Ny forskning viser at en god natts søvn kan være avgjørende for barns utvikling.
Det er ingen selvfølge at du lykkes med å ansette den rette personen i en rekrutteringsprosess
Har du hatt lyst til å skrive, men ikke kommet i gang?
Internopplæring av assistentene i barnehagen gir bedre kvalitet
I denne artikkelserien byr Morten Solheim på sine erfaringer med ulike skriftlige formater.
Ledere som har tatt i bruk positiv psykologi opplever lavere sykefravær og mindre utskifting av personalet.
Vi har besøkt førskolelærer Sondre i Ragnas Hage barnehage. Her lages det mat hver dag, midt på avdelingen, sammen med ungene.
I boka Sansenes spiskammer handler det om barn og mat – og om å oppleve med alle sansene
Pedagogisk bokklubb kan nå presentere total oversikt over alle nye utgivelser på barnehagefeltet.
Hvordan kan et fagblad brukes i barnehagens faglige utvikling?
God forberedelse er nøkkelen til å lykkes også med vanskelige samtaler
Hvordan kan barnehager og skoler styres og ledes slik at de ikke hemmer trivsel og læring – slik vi kan se i alt for mange tilfeller?
Å ansette riktig person kan bidra til økt energi og kvalitet, mens en feilansettelse kan tappe barnehagen for energi
Det er mange gode grunner til å vurdere overgang til økologisk mat i barnehagen.
Hvor kommer potetene fra? Butikken, ja. Men før de kom dit? Og hva med melka, kjøttet og fisken?
Midlene som er tilgjengelige for oss står ikke i samsvar med oppgavene vi er pålagt å utføre
Hva er kreativitet i barnehagen – og hvordan kan vi få mer av den?
Tone Digranes skriver om barnehagen slik hun gjerne ser den for seg i 2016
En stor amerikansk undersøkelse har identifisert de mest vanlige karaktertrekk hos dårlige ledere
Har omsorg kommet i skyggen av læring? Er omsorg en så selvfølgelig del av barnehagens virksomhet at den ikke trengs å diskuteres?
Har omsorg kommet i skyggen av læring? Er omsorg en så selvfølgelig del av barnehagens virksomhet at den ikke trengs å diskuteres?
Er det mulig å tilby økologisk mat i barnehagen?
Nye digitale verktøy gir nye muligheter i barnehagen
I dag skal vi på jakt. På lydjakt! Hysj! Kan du høre det?
Jeg er vel utrustet med tanke på utdanning. Men betyr det at må jeg innføre hierarkiske forskjeller i fordelingen av arbeidsoppgaver i barnehagen?
Den digitale verden er hverdagen for det moderne barnet. Da trenger også barnet en digital dannelse
I møtet mellom en toåring, en liten plastkopp og en håndfull rognebær, kan Rammeplanen realiseres
Nettbrett er et svært godt pedagogisk hjelpemiddel, men det krever aktive og engasjerte pedagoger
Nettbrett er et svært godt pedagogisk hjelpemiddel, men det krever aktive og engasjerte pedagoger
Per Mikkel ble i 2012 kåret til ”Årets barnehageleder”
Per Mikkel ble i 2012 kåret til ”Årets barnehageleder”
I denne artikkelserien byr Morten Solheim på sine erfaringer med ulike skriftlige formater.
Kreativitet er et av begrepene som gjerne blir forbundet med den pedagogiske filosofien i Reggio Emilia
Kreativitet er et av begrepene som gjerne blir forbundet med den pedagogiske filosofien i Reggio Emilia
Barns kreative og kunstneriske uttrykk skjer ofte på de voksnes premisser.
Hva er kreativitet? Hvorfor er det viktig? Hvilken rolle kan barnehagen ha for å utvikle kreativitet?
«Miljølære for barnehagefolk» er en serie artikler om miljøspørsmål for deg som jobber i barnehagen.
Jeg er ikke i tvil om at barnegruppens størrelse, og antallet barn per voksen er helt avgjørende for kvaliteten.
Vi har de siste årene klart å stappe stadig flere ettåringer inn i barnehagene, men altfor få kompetente ansatte har steppet inn.
Når vi får en ide eller er kreative, hva er det egentlig som skjer?
Barnehagene er en viktig samfunnsinstitusjon som blir fremstilt som på randen av sammenbrudd
Morten Solheim og Lene Chatrin Hansen har i dag overlevert over 17.000 underskrifter for bedre bemanning i fremtidens barnehage.
Jeg savner å kunne være tilstede for barna, og ikke bare tenke på hvordan vi skal dekke opp for at vi er for få på jobb
Vi har all kunnskapen, vi har alle pengene, men kommer fortsatt ikke de mest sårbare barna til unnsetning.
Dette er et spørsmål som ofte dukker opp i barnehagen
I dagens omorganiserte og effektiviserte barnehage er fang i ferd med å bli en mangelvare. Og tilbudet om et fang er helt nødvendig for de yngste barna.
For mange barn er barnehagen det stedet der de spiser de fleste måltidene
Med mindre du har en god grunn til å beholde- kast!
Forfatteren ber Kunnskapsministeren besinne seg etter den tragiske hendelsen på Sandy Hook skole i USA
Vi har for lite kunnskap om de yngste barna i barnehagen
Fremtidens barnehage må skape en kultur for felles refleksjon.
Ta tak i oppgavene som ligger og venter og lage en to-do liste som fungerer
Til stede eller tilgjengelig eller helst begge deler.
Kunstprosjekt i Trollhaugen barnehage
Det finnes nesten ikke noe verre enn å være på møter som ikke fører noen vei
Hvem bestemmer hva det er lov å gråte for, og hva gjør det med et barn som får beskjed om at det må slutte å gråte?
Ros gitt på riktig måte kan gi større arbeidsglede og mindre sykefravær
At det innimellom er for høyt lydnivå i barnehagen er en kjent problemstilling, men at det har resultert i ødelagt trommehinne hører vel til sjeldenhetene?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringer?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?
Rapporten ”Tidstyver i barnehagen” (Nicolaisen, Arup Seip og Jordfald, 2012) antyder at den flate strukturen i barnehagen står til hinder for kvalitetsutviklingen.
Om vi først og fremst kategoriserer barna og legger merke til avvik, sier vi da i samme stund opp vårt etiske ansvar for dem?
Begrepet danning er kommet høyt opp på den pedagogiske dagsorden etter siste endring i barnehageloven
Språkkartlegging av alle barn stemmer ikke overens med rammeplanens angitte rammer for dokumentasjon og evaluering.
Evnen til å arbeide lekende og tenke kreativt er egenskaper som vil bli etterspurt i framtidens arbeidsliv
Denne gangen ser vi på apper som bidrar til å stimulere den kognitive utviklingen
Det sies at statistikk lyver. Når det gjelder barnehagers underrapportering til barnevernet er det sant.
Uterommet er barnehagens største rom. Hva fyller vi det med?
Å jobbe med det pedagogiske arbeidet er noe av det viktigste jeg gjør
Barnehager over hele landet skal få tilbud om kurs i praktisk likestillings- og likeverdsarbeid.
Likestilling handler om menneskesyn. Derfor er likestilt pedagogisk praksis en viktig del av Kanvas-barnehagenes tradisjon og fundament.
Et kritisk blikk vendt mot Reggio Emilias pedagogiske dokumentasjon
Jentene får mere plass og guttene lærer seg og lytte og kommunisere bedre
Når politikere glemmer barna og barnehagene kan de umulig få til endring.
Stillesittende barn er avhengig av gode pedagoger som legger til rette for aktivitet
Har du opplevd flow, så vet du hva det er. En god tilstand som får deg til føle at du behersker det du driver med
Å titulere ufaglærte som pedagoger bidrar ikke til å økt status
Medfødte egenskaper og intelligens forklarer en del av den dyktige leders ferdigheter
Barn spør om mye mellom himmel og ord. Skal man egentlig gi dem fasitsvar? Hvordan kan vi gi svar som virker utviklende for barnet?
Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte
Det er mye å hente på å dyrke en optimistisk holdning og væremåte
Rettferdighet og samsvar mellom ord og handling er viktig for meg
"Næimen, er det en løve her?» spør jeg, men får bare knurring til svar."
Bruker vi tiden vår på å lete etter feil og mangler hos barna; med kartleggingssystemer og språkutviklingsskjemaer?
Det nytter ikke å innføre IKT som et satsningsområde i rammeplanen uten tilstrekkelig finansiering til å sette dette ut i praksis.
Nå lønner det seg enda mer å være medlem i Barnehageforum.
Å satse på de estetiske fagene er nødvendig for å møte barnas måter å være og lære på
Utforming av barnehagens rom må ha pedagogiske hensikter
Mange barn opplever mobbing i barnehagen daglig, eller flere ganger i uken
Med denne brosjyren om mobbing i barnehagen bommer FUB fullstendig med begrepsbruken mener artikkelforfatteren
Med et tastetrykk eller to kan også du delta i vår fotokonkurranse.
Første ikke danske person som får Ernaprisen
De ansatte setter mindre pris på guttenes adferd i barnehagen
En fortelling om hvordan meninger forhandles gjennom å gripe med hendene og begripe med hele kroppen
Barnehagetradisjonen og de internasjonale utdanningstrendene bygger på motstridende ideologier om hva et godt liv er.
I mange kommuner merker barnehagene nå at de økonomiske rammene blir strammere.
Det å kunne beholde roen i pressede situasjoner er en viktig ferdighet som leder
Hvordan lærer barn? Det har jeg forsøkt å lære om av barna selv, forteller Biljana C. Fredriksen ved Høgskolen i Vestfold.
Et godt fagmiljø, nettverk og ivaretagelse av egne ansatte er virkemidler i rekrutteringen av personale til barnehagene
Gode voksne med fokus på barns beste
Har lederrollen mye til felles med det å være klovn?