Logg inn:
FØLELSSESKOLEN
Stadig flere barnehager arbeider bevisst og strukturert med det som ofte kalles EQ (emosjonell intelligens), livskunnskap eller sosial og emosjonell trening. Behovet ser ut til å øke og dermed også etterspørselen til kompetanseutvikling og konkrete materiell til de som arbeider i barnehagen
Kjell Simonsen, redaktør. (kjell@barnehageforum.no)