Logg inn:
Endringsledelse
Endringsledelse dreier seg om hvordan du kan virkeliggjøre ideer og planer for en ny organisasjonsvirkelighet. Behovet for større endringer vil før eller siden melde seg. Det stiller store krav til de som skal lede denne prosessen. Kort fortalt handler det om å balansere behovet for trygghet og forutsigbarhet, med behovet for endring og tilpasning.
Her er en beskrivelse av en konkret endringsprosess Vik barnehage i Kvæfjord har vært gjennom.
Forandringer kommer. Alltid. De spør ikke om lov en gang. Hvordan kan vi navigere gjennom disse forandringene, slik at vi utvikler oss, hver enkelt – og sammen?
Hvordan kommuniserer du nedskjæringer til dine medarbeidere?
Det er viktig å huske at selv i krisetider går mange ting på skinner