Logg inn:
Organisasjonsutvikling
Man kan si at alt arbeidet man gjør for å utvikle barnehagens kvalitet havner inn under organisasjonsutvikling. Enten det dreier seg om kollegaveiledning, medarbeidersamtaler eller endringer på møtestruktur. Samtidig er det nødvendig å ha et systematisk overblikk på dette kontinuerlige arbeidet.
Personalet er nøkkelen til kvalitet i barnehagen
I dette terrenget kan du bestemme selv i stor grad, ta ansvar for egen reise, og ikke minst gå nesten hvor du vil
På en idedugnad skaper man ideer, ikke resultater. Alle ideer er gode. Ingen må forkastes under dugnaden. Ryddearbeidet kommer etterpå.
For å foreta god vurdering av arbeidet i barnehagen, trenger man å samle inn informasjon. Her er noen generelle betraktninger rundt brukerundersøkelser.
Har du en klar strategi når du vil påvirke eller overtale andre?
Prosessen med å finne fram til våre felles verdier på arbeidsplassen kan startes på et personalmøte
Det er ikke så lett å lage en møtekultur som ivaretar alle behov, men i denne artikkelen får du noen nyttige tips på veien
Ny forskning viser en klar sammenheng mellom sosial kapital og virksomhetens yteevne
Ledere med suksess mestrer kunsten å lede oppover i egen organisasjon. Det gjelder på alle nivåer.
Kartlegging av barnehagen danner grunnlaget for utviklingsarbeidet. Sigurd Aukland har utviklet et godt verktøy for dette.
Skjemaet med området "Den kompetente voksne" er et eksempel på hvordan man kan strukturere utviklingsarbeidet i barnehagen.
Hva bør du tenke på når du skal utarbeide mål for deg selv eller barnehagen?
Målene må være tilpasset ferdighetsnivået i personalgruppen
Har dere staket ut kursen sammen i barnehagen? Eller er det slik at du må orientere deg på egen hånd?
– Ledere må ha mål, slår de fast i bydel Alna i Oslo. Alle de kommunale barnehagene er involvert i et utviklingsarbeid der resultatmål og resultatledelse er sentrale elementer, og der hver enkelt leder må sette seg personlige mål.
Når man jobber med pedagogisk grunnsyn kan det være til nytte med noen konkrete spørsmål. Grunnsynet dukker opp når man må forklare hvorfor.
Verdier er noe vi ønsker, noe som peker mot en tilstand vi gjerne vil fremme
Verdigrunnlaget i barnehagen danner grunnlaget for alt arbeidet som gjøres. Å jobbe med verdier er ikke så enkelt.
Som leder må du bruke andre stratergier når du skal lede dine medarbeidere gjennom vanskelige tider