Logg inn:
Ansettelser og rekruttering
Det å ansette nye medarbeidere til barnehagen er en tidkrevende og enormt viktig prosess, og det er mange detaljer som kan bety en forskjell i en slik prosess. Finner man den rette personene, vil man raskt oppleve utvikling og kvalitetsløft. Ansetter man feil person, er historien en helt annen.
Å slurve med innhenting av referanser kan koste barnehagen mye frustrasjon og penger.
En ansettelse er en så viktig hendelse for din bedrift at den fortjener all den oppmerksomheten den kan få
Hvordan stiller du de riktige spørsmålene slik at du får ansatt rett person når du skal innhente referanser?
Et godt fagmiljø, nettverk og ivaretagelse av egne ansatte er virkemidler i rekrutteringen av personale til barnehagene
En anbefaling bør bestå av fakta, beskrivelser av oppgaver, jobbkrav, kvaliteter og en samlet anbefaling
Det er viktig å tenke nøye gjennom hva du ønsker å formidle om arbeidstakeren som slutter hos deg
Jakten på barnehagelærerne er i gang
Å ansette riktig person kan bidra til økt energi og kvalitet, mens en feilansettelse kan tappe barnehagen for energi
Det er ingen selvfølge at du lykkes med å ansette den rette personen i en rekrutteringsprosess
Skussmålet bør ta utgangspunkt i en skala slik at man kan sammenligne mellom de beste og dårligste.
Det er viktig å gi utlysningsteksten et innhold som er i overenstemmelse med jobben som tilbys