Logg inn:
Arbeidsmiljø
Et arbeidsmiljø består av fysiske og psykiske faktorer, og det kan handle om formelle og uformelle rammer. Summen av alle faktorene som omgir barnehagen kan sies å utgjøre arbeidsmiljøet. Arbeidsmiljøet er ikke statisk, det endrer seg og utvikles i takt med tiden, hendelser og de grep som tas underveis.
For å få til god trivsel på arbeidsplassen kreves det at både ledere og medarbeidere involverer seg.
Innflytelse, meningssfullt arbeid, forutsigbarhet, sosial støtte og rettferdig belønning og krav er viktige ingredienser for et godt arbeidsliv
Systematisk arbeid med enkle, viktige tiltak i hverdagen, og stor vekt på sosialt miljø og positive tilbakemeldinge
Godt samarbeid med NAV, og systematisk arbeid, fikk sykefraværet i Holtet barnehage til å gå kraftig ned.
Som leder har du et ansvar for å bidra til at mobbing ikke skjer på din arbeidsplass
Fraværet i Kanvas sank betydelig etter at nærværsarbeidet kom i gang.
Forskere ved universitetet i Umeå i Sverige har gjennom intervju med ledere og kollegaer kommet fram til typiske trekk ved personer som har tegn på utbrenthet.
Hva er det som skaper de beste øyeblikkene på din arbeidsplass?
I norsk arbeidsliv er det en akseptert sannhet at trivsel er viktig for ansatte.
Pausen i barnehagen har ikke forandret seg på 30 år. Det er på tide at vi legger den under lupen, oppfordrer Ulla Steen Christiansen
Hvis du ønsker større åpenhet, glede og trygghet i personalgruppen kan disse teknikkene hjelpe
En enkel og morsom øvelse som kan bidra til å bli bedre kjent med hverandre i personagruppen. Kan passe til et personalmøte
Jobb mot en konstruktiv grunnholdning i hele personalgruppen. Gjensidig respekt og en oppfatning av at alle er like viktige er to av flere gode tips fra Storhaugen barnehage.
Mye stress og dårlig utnyttelse av de gode ressursene i personalgruppen?