Logg inn:
Veiledning
Det er lang tradisjon for å bruke veiledning som utviklingsmetode i barnehagen, enten det er en-til-en veiledning eller gruppeveiledning. Men noen ganger glir nok veiledning over i noe annet, som for eksempel rådgivning. Det er viktig med både kunnskap og trening for å bygge en godveiledningstradisjon.
Denne gruppeoppgaven passer som diskusjonsmateriale for kollokviegrupper og ledermøter i barnehagen.