Logg inn:
Konflikthåndtering
Konflikter, store og små, vil oppstå i løpet av et barnehageår. Hvorvidt de fører til utvikling og læring eller til problemer og forverret arbeidsmiljø, avhenger av hvordan konfliktene håndteres. Det er viktig at lederen er villig til å gå inn i og løse konflikter, og da trenger man gode metoder. OG: Det er bedre å prøve og feile, enn å ikke gjøre noe.
I følge en dansk undersøkelse er det kollegaer som syter som irriterer mest på jobben
Hvilke type konflikt er mest vanlig på din arbeidsplass?
Så fint at denne konflikten kom, ellers hadde jeg ikke fått mulighet til å lære dette!
Alle opplever konflikter, på arbeidsplassen eller i privatlivet. Denne artikkelen byr på noen refleksjoner omkring hvordan vi kan møte disse
Hva handler konfliktene i barnehagen egentlig om, og hva gjør styrere med dem? I hvilken grad unnviker styrerne konflikter?
Konflikthåndtering kan være både vanskelig og ubehagelig for en leder. Her finner du mange gode tips for vanskelige samtaler.
De er sarkastiske, negative og påvirker sine kollegaers arbeidsglede. Hvis du har en slik medarbeider, finnes det strategier for hvordan du kan gå fram for å få en endring i denne adferden.
Fra kaos til konstruktiv utvikling
Det er uunngåelig at det oppstår konflikter i et team. Kunsten er å oppdage dem i tide og få dem snudd til konstruktive løsninger før de blir uhåndterlige.
Sjekkliste med de personlige, sosiale og organisatoriske ressurser som du kan bruke for å forebygge konflikter.