Logg inn:
Medarbeidersamtaler
En medarbeidersamtale er en regelmessig og obligatorisk samtale mellom leder og ansatt. Den skal være målrettet og samtalene skal over tid bringe arbeidsforholdet i en positiv retning, både for arbeidsgiver og arbeidstaker. Samtidig har en leder mange uformelle «medarbeidersamtaler» i løpet av arbeidsdagen.
Vær bevisst på hva du ønsker å få ut av medarbeidersamtalen
En medarbeidersamtale kan være gull verdt hvis du som leder gjør dette riktig
Utviklingssamtalen, eller medarbeidersamtalen som den også kalles, er et av dine fremste verktøy som leder