Logg inn:
Motivasjon
Motivasjon er helt avgjørende for den enkeltes arbeidsinnsats, trivsel og jobbtilfredsstillelse. Det er et avgjørende og meget omfattende område for en leder å jobbe med. Forskningen og teorien når det gjelder motivasjon er omfattende og divergerende. For en leder blir det viktig å være seg bevisst hvordan man forholder seg til motivasjon.
De beste lederne vet hva de skal gjøre riktig for å motivere sine medarbeidere. Hva er det de gjør?
Friskvern er en ny trende i arbeidslivet, som gir oppsiktsvekkende resultater
Et enkelt prinsipp for å fremme kreativiteten er å svare på ideer med "Ja, og...". Alt for ofte leter vi etter hindringer med en gang.
Situasjonsbestemt ledelse er en strategi som peker på pedago­gisk leders mulighet til å lede sitt arbeidslag på en systematisk og målrettet måte, tilpasset individuell utvikling og kollektiv innsats.
Det finnes mange metoder ledere kan bruke for å oppnå resultater på arbeidsplassen
Gode råd til hvordan du kan re-motiverer demotiverte medarbeidere.