Logg inn:
Organisering
Organiseringen av barnehagens ansatte, ressurser og prosesser er omfattende og avgjørende for driften. Rutiner, regler, vakter, samarbeid på tvers, prosjekter, barnegrupper - det er en rekke faktorer som skal fungere sammen for at et barnehagepersonale skal kunne gjøre sin jobb optimalt.
Har du problemer med å få gjort det du skal gjøre? Førstehjelp for travle ledere kan bidra til å endre diner vaner