Logg inn:
Personalpolitikk
Hvilket verdigrunnlag bygger barnehagen på? Hvilke mål og strategier jobber barnehagen mot når det gjelder den enkeltes mulighet for egenutvikling? Hvordan forholder barnehagen seg til lover og regler om arbeidsmiljø, og hvor godt kjent er dette blant de ansatte? Dette er bare noen spørsmål som handler om barnehagens personalpolitikk.
De ansatte er den viktigste ressursen i barnehagen. Men hva de ansatte opplever som kvalitet kan skille seg fra foreldrenes og barnas syn.
Som leder vil du oppleve situasjoner som gjør at du må ta samtaler med dine ansatte som omhandler vanskelige og ubehagelige saker
Har du feriedager til gode, så finnes det muligheter til å overføre disse til neste fereieår
Å ha personalets barn i barnehagen skaper så mange problemer at mange sier nei
Har det hendt at du ikke har trodd på arbeidstakeren når hun har levert inn sykemelding?