Logg inn:
Ledelsesevaluering
Barnehagens ledere har et stort ansvar for hvordan barnehagen drives. I hvilken grad blir den ledelsen som lederne utøver evaluert? Våger man å innhente tilbakemeldinger fra de man er leder for? En kontinuerlig og systematisk lederevaluering er viktig for utviklingen av barnehagen over tid.
Det er få som liker ledere som er impulsive og som styres av følelser
En uhøytidelig test på om du er vanskelig å samarbeide med
Å være i kontinuerlig utvikling som leder er viktig. Her finner du et godt verktøy for å finne dine forbedringsområder.
Hvorfor fungerer tradisjonell ledelse ofte så dårlig?
Her er 10 av de vanligste feilene mange gjør.
Styrerens ustrukturert måte å arbeide på er i ferd med å knekke henne