Logg inn:
Ledernettverk
Alle ledere trenger tilbakemeldinger og inspirasjon for å utvikle seg. Mye av dette får man fra dem man er leder for, men det er også nødvendig å være en del av et eksternt ledernettverk. Her kan man sammenlikne, diskutere og lære av hverandre.
Det meste og det beste blir gjort av grupper, ikke individer. Også når det gjelder ledelse. Er det ikke rart hvor lite oppmerksomhet vi gir ledergruppene da? spør Erik Slinning.