Logg inn:

I 2005 og 2016 gjennomførte Væksthus for ledere et prosjekt for å finne ut hva det er som kjennetegner spesielt dyktige ledere i ulikekommuner i Danmark. I undersøkelse har 22 ledere fra kommunale arbeidsplasser av ulik størrelse deltatt. Fra de kommunale arbeidsplassene er det snakk om ledere på de store velferdsområdene som skoleledere og barnehageledere som har deltatt. Ut fra denne undersøkelsen utkrystalliserte det seg syv avgjørende kompetanser som spesielt dyktige ledere innehar.

De syv kompetansene er ikke nødvendigvis de eneste kompetanser er god leder skal inneha, men nettopp disse syv er så tydelige hos flertallet av de utvalgte lederne at de kan betraktes som «de aktive stoffene» i spesielt framragende ledelse. Under kan du lese om hva de syv kompetansene handler om. Ikke les resultatene som et minstekrav til offentlige ledere, men bruk beskrivelsen som en inspirasjon til å utvikle ditt lederskap.

(Last ned verktøyet som PDF ovenfor for å komme i gang) God lesing!

ØKONOMISK OPPFINNSOMHET
Lederne sikrer seg et større ledelsesrom ved hjelp av økonomisk omhu og teft
STRATEGISK
ZOOM
Lederne skifter uanstrengt perspektiv mellom detaljer, overblikk og fremsyn
INDIVIDUELL INNLEVELSE
Lederne har øye for enkeltmennesket og behandler
alle med samme respekt
PRESTASJONSORIENT. ENGASJEMENT
Lederne streber energisk og utholdende mot
stadig høyere mål
       
MANGFOLDIG MOBILISERING
Lederne investerer i verdiskapende relasjoner til en stor krets av interessenter
KONSTRUKTIV KONFRONTASJONT
Lederne utfordrer, avklarer og avslutter uenighet
på en fredelig måte
AVKLART
AUTORITET
Lederne er tydelige på
og holder fast ved
egne personlige verdier