Logg inn:

FAGPERSONER I FOKUS
TopBar
PIF
Wenche Aasen
1
 
Det er pedagogisk leder sitt ansvar å velge en teamstruktur som støtter kompetanseutvikling i personalet i barnehagen
 
PIF
Anne Tove Fennefoss
1
 
Å få satt en stopper for kartleggingstrenden, og sørge for to førskolelærere i hver barnegruppe..
 
PIF
Brit Nordbrønd
1
 
Vi har lyttet alt for mye til folk med utsidekunnskap om barnehagen!
 
PIF
Anita Berge
1
 
Vi må nekte å bli det som Jon-Roar Bjørkvold kaller departementets vitenskapelige assistenter..
 
PIF
Ivar Selmer-Olsen
1
 
Hele førskolelærermiljøet trenger en debatt om læring hvor også sånne som meg må delta.
 
PIF
Berit Bae
1
 
Det er viktig å styrke førskolelærerprofesjonens og barnehagens status..
 
PIF
Una Åmodt
1
 
Dersom jeg fikk være kunnskapsminister for en dag ville jeg først og fremst høynet lønna til førskolelærerne
 
PIF
Nina Johannessen
1
 
Den største utfordringa på feltet handler om hva slags type kunnskaper om barnehager som blir gjeldende.
 
PIF
Monica Seland
1
 
Barnehagens største utfordring akkurat nå er kvalitet!
 
 
Om fagpersoner i fokus
Med jevne mellomrom vil vi her intervjue forskjellige fagpersoner.

Har du forslag til personer du vil vi skal presentere setter vi stor pris på din tilbakemleding

Send oss en epost