Logg inn:
Redakør
Gode relasjoner og godt samspill er et viktig og helt selvfølgelig element i det daglige arbeidet med barn. Kanskje så selvfølgelig at vi mister det profesjonelle blikket?

Forskning viser at tre kompetanser er helt avgjørende for kvaliteten i det pedagogiske arbeidet; Den faglige eller fagdidaktiske kompetansen, ledelseskompetansen, og relasjonskompetansen.

Relasjonskompetanse kan beskrives som evnen til å etablere en følelsesmessig dialog og ut fra denne skape et lærende og oppdragende samspill. Det er med andre ord relativt enkelt å beskrive hva relasjonskompetanse er – men det er langt vanskeligere å være relasjonskompetent, sier utvikler av verktøykassen profesjonelt relasjonsarbeid Anne Linder.

Alt er nedlastbart i PDF format, start med veilederheftet (boks til høyre), resten av øvelsene ligger lenger ned her på siden. Send oss en epost dersom du har spørsmål rundt dette.