Logg inn:
quote
quote
quote
quote

SØKETREFF
 
Du har søkt etter 'Har du konflikter på jobben'. Søkeresultatet ga 315 treff.
Viser 101-125 av totalt 315 treff.
Sorter etter: Relevanse | Dato | Tittel
Anser du deg selv for å være selvsikker? Og hva betyr det for deg å være selvsikker?
Gode voksne med fokus på barns beste
Det å kunne beholde roen i pressede situasjoner er en viktig ferdighet som leder
Midlene som er tilgjengelige for oss står ikke i samsvar med oppgavene vi er pålagt å utføre
Jakten på barnehagelærerne er i gang
Hvorfor fungerer tradisjonell ledelse ofte så dårlig?
Vi bruker mindre tid sammen med barna nå enn det jeg gjorde tidligere.
Grunnlaget for læring og utvikling ligger i at vi klarer å skape et miljø der alle har lyst å lære, der det er spennende å finne gode løsninger og der ideer kan prøves ut.
Faglig kunnskap er grunnlaget for den gode barnehagen. Få med alle de ansatte på et spennende og lærerikt fagprosjekt
Å være effektiv er en dyd som den perfekte leder behersker. Hvis du er den perfekte leder trenger du ikke å lese mer.
Har lederrollen mye til felles med det å være klovn?
Leken er barnas viktigste redskap for å mestre selve livet og det bør gjenspeiles i den nye rammeplanen
Situasjonsbestemt ledelse er en strategi som peker på pedago­gisk leders mulighet til å lede sitt arbeidslag på en systematisk og målrettet måte, tilpasset individuell utvikling og kollektiv innsats.
”Tegn til tale” – en vei til språket for enkelte.
Det å ha en viss forståelse for hva barn er i stand til ut fra alder er viktig. Samtidig modnes og utvikles barn individuelt og overdreven generalisering blir galt.
Denne coachingseansen er publisert på Famlab. Bruk den til inspirasjon i barnehagen og kanskje som diskusjon på foreldremøte?
Praksis er (heldigvis) noe alle førskolelærer-studenter skal gjennom. Lederpraksis i tredje klasse kan være utfordrende.
I hvor stor grad vektlegger førskolelærere samarbeidet med foreldrene?
Dette er foredragsnotater fra Skoglundbarnehage. Bruk dem som diskusjonsgrunnlag og utgangspunkt for ideer.
Tegn kan brukes som et praktisk hjelpemiddel i språkinnlæringen, både når det gjelder å hjelpe til med forståelse og selve den pragmatiske bruken av språket.
Artikkel Livet i familien
Dette er et subjektivt sammendrag av boken "Livet i familien" samt et referat fra kurs med Jesper Juul.
Torgeir Alvestad uttalte til VG at norske barnehager ikke passer for barn. Vi kontaktet Alvestad for en utdypning.
Her finner du stillingsbeskrivelse for styrer, pedagogisk leder, assistent og tospråklig assistent.
Hvordan får man barnet til å gå på do? Jesper Juul mener at det å tisse på seg ofte er et symptom på noe annet.
Denne rapporten er fra tidlig på 90-tallet, men gir et meget godt innblikk i den nederlandske marte meo - metoden.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Filtrera Du Söker

Dato publisert

Source Visa alla

Nyckelord Visa alla