Logg inn:
To råd om implementering av ny rammeplan
Sigurd Aukland   30.08.17
Det er for defensivt å innta et standpunkt om at «Det er lite nytt i rammeplanen».
For det første er det faktisk en del nytt. For det andre mener jeg at det ikke finnes barnehager som drives fullt og helt i samsvar verken med den forrige eller den nye rammeplanen. For det tredje understrekter rammeplanen, som er en forskrift, at barnehager skal være kontant lærende. Det finnes alltid noe som kan fornyes og forbedres. Faktisk finnes det også en del barnehager som burde slutte å gjøre noe av det de gjør.
 
Mine viktigste råd er to. Og det er to råd som henger sammen.
 
For det første er jeg opptatt av at det må dykkes i den nye rammeplanen. Den må leses, dissekeres og diskuteres. Sentrale begreper må trekkes fram og drøftes. Hva betyr egentlig danning? Hva er begrunnelsene for medvirkning? Hva er forskjellen på livsglede og livsmestring? Og hvorfor er begrepet teknikk nå byttet ut med teknologi? Å kna på begreper er en forutsetning for å vite hva som forventes.
 
Kurs: Hvordan leder du barnehagen med ny rammeplan? Vi har nå fått en ny rammeplan for barnehagen, og det forventes at vi skal gjøre forandringer i vårt arbeid. 

Vi inviterer til en dagskonferanse i Oslo 6. november der du vil møte noen av de fremste fagfolkene på området i Norge – og Danmark. Det blir mulig å stille spørsmål til alle foredragsholderne. Gå hit for å lese mer om programmet.
 
 
For det andre må barnehagen sikre seg et rimelig objektivt bilde av seg selv. Det er vanskelig å vite hvor vi skal hen i framtiden, dersom vi ikke vet hvor vi er i dag. Her kan Utdanningsdirektoratet sin ståstedsanalyse være til god hjelp. Å avdekke sterke og mindre sterke sider ved egen barnehage er et bedre utgangspunkt enn å synse. Det som er bra, skal bevares og utvikles. Noe kan sikkert revitaliseres, og ny praksis bør prøves og kanskje innføres. Og så er det viktig å finne det som skal ut og glemmes.
 
Det er i dette gapet mellom rammeplanens forventninger på den ene siden og eksisterende praksis på den andre at de nye mulighetene finnes. Det er her styrer skal føre an og sammen med barnehagelærerne presentere forventninger og lede pedagogikken. Det er her ny forståelse, nye modeller og nye bilder av praksis skal skapes og implementeres. Og så må vi hele tiden tenke langsiktig, men ikke stoppe for lenge opp!

Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Temahefte: Om menn i barnehagen
Ny formålsparagraf
Alle teller mer – men ønsker vi det?
Evaluering av rammeplanen – Dokumentasjon
BOMBEEKSPLOSJONEN I OSLO/DRAPENE PÅ UTØYA