Logg inn:
quote
quote
quote
quote

Litteratur - Bokanmeldelser og intervjuer
Pia Madsen og Margit Thestrup . 23.03.06
De mange intelligensene
På leting etter førskolebarns intelligens? «De mange intelligensene i barnehagen» er hefte som kan danne grunnlag for mange viktige diskusjoner i og om barnehagen. Det setter læringsbegrepet på dagsorden, og inspirerer til å bli mer kjent med Howard Gardners tenking og forskning.

Billund kommune i Danmark later til å være et meget spesielt sted. Her arbeider helsestasjonene, barnehagene og skolene sammen, ut fra en felles teori og felles syn på læring og mot felles vedtatte mål. Hvordan de jobber, får

Samtalen i barnehagen
Samtalen i barnehagen er en bok med stor innholdsmessig bredde, er en reise i ulike dialoger og samtaler, og er en bok som inviterer til åpen og nysgjerrig lesing.
Les mer...
Flaks eller uflaks – Verktøy for utvikling og sikring av kvalitet i barnehagen
Jeg mener ”Flaks eller uflaks – Verktøy for utvikling og sikring av kvalitet i barnehagen” er en velskrevet og potensielt nyttig bok for barnehageansatte. Den kombinerer teori og praksis på en oversiktlig måte og gir dermed leseren mulighet til å anvende metodene som presenteres.
Les mer...
Kunsten å si nei - med god samvittighet
Jesper Juuls nye bok anbefales. Ikke som tradisjonell fagbok, for det er den ikke, men som ei bok for økt selvinnsikt og erkjennelse.
Les mer...
Barns fysiske utvikling
Vi vet mye om voksenkroppens funksjon, anatomi og fysiologi og hvordan dette henger sammen med fysisk helse. Det er i liten grad forsket på eller skrevet om hvordan fysisk aktivitet påvirker barns fysiske vekst og helse. Denne boka handler om nettopp dette.
Les mer...
Ute - aktiviteter i naturen
En bok med mange gode tips til naturaktiviteter. Men kanskje kjenner førskolelærerne de fleste fra før?
Les mer...
Intervjuer: