Logg inn:

Litteratur - Bokanmeldelser og intervjuer
Pia Madsen og Margit Thestrup . 23.03.06
De mange intelligensene
På leting etter førskolebarns intelligens? «De mange intelligensene i barnehagen» er hefte som kan danne grunnlag for mange viktige diskusjoner i og om barnehagen. Det setter læringsbegrepet på dagsorden, og inspirerer til å bli mer kjent med Howard Gardners tenking og forskning.

Billund kommune i Danmark later til å være et meget spesielt sted. Her arbeider helsestasjonene, barnehagene og skolene sammen, ut fra en felles teori og felles syn på læring og mot felles vedtatte mål. Hvordan de jobber, får

Småbarnspedagogikk – Fenomenologiske og estetiske tilnærminger.
Tar toddleren på alvor. Med boken småbarnspedagogikk gir Haugen, Løken og Röthle meg gode assosiasjoner fra første øyeblikk, og dette inntrykket forsterkes ytterligere etter som sidene åpenbarer sine hemmeligheter for meg.
Les mer...
Spebarnets interpersonlige verden
Daniel Stern er en av verdens ledende spebarnsforskere, og har skrevet en enestående bok om de første årene.
Les mer...
Kreftene i mangfoldet – Nye lærings- og undervisningsformer
Denne boken er rett og slett en liten revolusjon! Barnehagefolk vil garantert kjenne seg igjen i grunntanken, nemlig at barn trenger individuelt tilpasset opplegg. Den er så innholdsrik og konkret at jeg vil påstå at dersom man klarer å tilpasse tankene til yngre barn, kan man i barnehagen ha funnet et solid teoretisk og praktisk fundament for læringsbegrepet!
Les mer...
Innlært hjelpeløshet?
“Innlært hjelpeløshet?“ er en skattekiste for barnehagene for å få til diskusjoner og felles refleksjoner rundt det praktiske arbeidet på småbarnsavdelingene.
Les mer...
Førskolelærer og leder - en kompleks og viktig oppgave!
Dette er en lettlest og god bok, som gir oss lesere en helhetsforståelse av endringene som har skjedd innenfor barnehagesektoren de siste årene. Mine første tanker når jeg begynte å lese boken, var at dette er en bok som er skrevet av en forfatter som sitter fast i 70 årene med sin endringsvegring. Men der tok jeg feil.
Les mer...
Intervjuer: