Logg inn:
Ny stortingsmelding
Morten Solheim   12.12.08
Idag la regjeringen frem Stortingsmelding nr. 8, om menn, mannsroller og likestilling.

Regjeringen ønsker å styrke andelen av mannlige rollemodeller i kvinnedominerte yrker, og vil utarbeide en strategi som blant annet tar sikte på å innkvotere menn til blant annet barnehager:

- Helt konkret skal vi lage rekrutteringsstrategier som tar hensyn til dette. Jeg mener vi skal jobbe like systematisk for å få menn inn i tradisjonelle kvinneyrker som vi tidligere har jobbet kvinner inn i tradisjonelle mannsyrker, sier Barne- og likestillingsminister Annikken Huitfeldt til NRK

Fokus på gutter og menn i barnehagen

Gutter og menns rolle i barnehagene er viet stor plass i meldingen. Det vises blant annet til forskning som underbygger argumentet om at gutter og jenter blir behandlet ulikt av barnehagepersonalet.

"Kjønnsforskjellar og likestilling har hatt liten plass i norsk barnehageforsking. Det kan ha gjort førskulelærarutdanninga mindre eigna til å gi god undervisning på feltet", hevder meldingen, og understreker samtidig behovet for økt forskning på dette området.

Forslaget om å kvotere inn menn i barnehagen henger sammen med ønsket om at gutter i barnehagen skal få oppleve at voksne av samme kjønn også har en naturlig plass i pedagogiske roller og omsorgsyrker. Hvorvidt kvotering er et tiltak som vil fungere, gjenstår å se. Det samme gjelder hvorvidt det blir satt av midler til å gjennomføre de planlagte rekrutteringsstrategiene, og ønsket om mere forskning på feltet.

 

 


Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
Behovet for menn i barnehager har vært et tema de siste tyve årene. Hva mener du om regjeringens forslag om inkvotering av menn til barnehager?
12.12.08
Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Strategi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren
Rapport om kvalitet i barnehagen
Stortingsmelding nr. 41 - Kvalitet i barnehagen
Til barns beste
Informasjon om pandemiberedskap i barnehagene