Logg inn:
Førskolelærer eller barnehagelærer?
Morten Solheim   22.06.09
Kunnskapsdepartementet tar til orde for å endre yrkestittelen vår til Barnehagelærer.
I Stortingsmelding 41: Kvalitet i barnehagen, foreslår Kunnskapsdepartementet å endre yrkestittelen vår fra førskolelærer til barnehagelærer:

"Departementet vil ta sikte på å endre tittelen fra førskolelærer til barnehagelærer. Barnehagelærer er en tittel som viser direkte til profesjonens kompetanseområde og det arbeidslivsområdet utdanningen kvalifiserer for. Samsvar mellom betegnelsen på arbeidslivsområ­ det og yrkestittelen kan bidra til at barnehagen får en tydelig og selvstendig plass i utdanningssystemet." (Kunnskapsdepartementet, 2009, s. 33).

Hva synes dere om dette forslaget? Er det eventuelt andre titler som er mer dekkende for vårt samfunnsmandat?

Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
Viss vi skal endra yrkestittelen vår til barnehagelærar, så lurer eg på kva førskulelærarane i skulen skal heita...for dei finnst det jo også ein del av...førskulelærar er for meg ein meir generell tittel, noko som passar meg bra sidan mange arb. innan andre område enn bhg. T.d. skule, sfo, psykisk utvikl.hemma m.m
29.06.09
Jeg synes ikke barnehagelærer er en bra yrkestittel. Dersom førskolelærere skal få en bedre yrkesstatus bør pedagog være med i tittelen, barnehagelærer minner veldig om barnehagetante.
29.06.09

Jeg er enig i at pedagog bær være med i tttelen. Og jeg mener det er uheldig å ha med barnehage, fordi det viser til institusjonen barnehage mer enn til kompetansen en innehar etter utdannelsen. Jeg liker småbarnspedagog. Det sier noe om hvilke alderstrinn vi har kompetanse på samtidig som jeg mener pedagog er mer dekkende enn lærer.
01.07.09

I stedet for å endre yrkestittelen synes jeg man heller bør endre tittell på institusjonen som nå heter barnehage. Førskole mener jeg er mye bedre enn barnehage.Tror det også vil bidra til å høyne status i yrket vårt.


01.07.09

For meg assosieres barnehagelærer veldig med barnehagetante. Synes det blir helt feil å fokusere på endring av tittel for å heve statusen i barnehageyrket. I skolen brukes lærer som en felles benevneslse, man utdyper ikke i først omgang at man er adjunkt med opprykk osv eller at man er ungdomsskolelærer... Vi er lærere, eller pedagoger - i barnehage. Bortsett fra at det er mange barnehager som ikke er mye til hager! Asfalt og små lekeplasser dominerer nok mange steder. Så endring av navnet "barnehage" er viktigere enn endring av yrkestittel.

01.07.09

Kunnskapsdepartementet burde komme med et bedre forslag til tittel.Hva er galt med førskolelærer.
Som det har blitt nevnt i tidligere innlegg minner barnehagelærer om barnehagetante.
Hvorfor ikke endre barnehage til førskole og la oss ha tittelen førskolelærer?

03.07.09

Småbarnspedagoger er et godt forslag synes jeg. jeg vet at vi i barnehage tenker på
07.07.09

 Ned med tantetyranniet! Benevnelsen førskolelærer er jo helt utmerket hva er galt med det. Barnehagelærer er gammeldags og minner meg om 50-tallet da vi var uten barnehagelov og Rammeplan.
10.07.09

Jeg synes barnehagepedagog er en god og dekkende titter. Pedagog er i utgangspunktet en akademisk tittel, men med barnehage som forstavelse får tittelen en praktisk utøvende betydning. Lærer er en tittel som etter min forståelse begrenser seg til det å undervise. Jeg mener vi utøver pedagogikk i en langt videre forstand i barnehagene. Barnehageassistent er også en tittel jeg mener burde endres til eksempelvis pedagogisk assistent eller pedagogmedhjelper, som det heter i Danmark. 
10.07.09

Enig med Morten! Jeg heller mer og mer mot barnehagepedagog selv. I min tid som styrer var jeg forøvrig veldig opptatt av at det å referere til assistenter som ufaglærte var veldig feil fokus. Hos oss het de Pedagogiske assistenter. Et viktig poeng fordi språk og titler gjør en stor forskjell. Å bli kalt barnehagetante når du har fire års høgskoleutdanning er intet mindre enn en fornærmelse. Noe jeg alltid har påpekt enten det er foreldre eller andre som har brukt tante/onkel.
10.07.09

førskolelærer er bra, og forklarer fint hva yrket går ut på..Er enig i at barnehagelærer kan assosieres med barnehagetante, og at skal det endres bør pedagog være med.


13.07.09

Men førskolelærer? Er vi lærere i førskolen? Jeg vil absolutt si nei. Vi er pedagoger i barnehagen. Jobber du i skolen, så er du fortsatt utdannet barnehagepedagog, men jobber i skolen.
04.08.09

Jeg synes barnehagepedagog er en god endring av yrkestittelen vår!Jeg sier meg enig med Trond-vårt yrke innebærer mye mer enn formidling!De kloke, gamle grekerne mente en pedagog var en som veiledet barna på veien til kunnskap og livserfaring sammen med barnet, ikke en som formidlet riktig og gal vei...Jeg vil gjerne assosieres med en slik yrkesutøvelse! Forøvrig "stemmer" jeg for pedagogmedhjelper- assistentene trenger også å komme ut av et "mønster"
04.08.09

Jeg stemmer for enten barnehagepedagog eller småbarnspedagog. Det passer bedre enn føskolelærer eller barnehagelærer. Dersom navnet endres til barnehagelærer kan det høres ut som at vi kun er lærere når vi jo er så mye mer enn det.
10.08.09

Jeg synes faktisk Pedagogisk Leder er den beste tittelen. Den sier noe om rollen vi har og hva som er vårt fagfelt. Barnehagelærer synes jeg kan sammenlignes med tøyselærer.....
14.08.09

Jeg er også enig i at pedagogiskleder favner om med av det som ligger til rollen. Da vi gikk på hio var det noen av oss som mente utdannelsen burde skifte navn til pedagogiskleder utdannelse. Langt er det, men det forteller da mer enn dette førskolelærer. Om ikke leder skal skal være en del av navnet, mener jeg at det er viktig at pedagog blir en del av betegnelsen. Bhg eller småbarn..tja kanskje det samme..?. Interressan tanke å skifte ut hagen med skole. Tro om det kan bidra til andre tanker om hva livet før skolen kan være..
23.08.09

Det er jo ikke alle førskolelærere som arbeider som pedagogiske ledere solvom de arbeider i barnehagen. Det blir en litt for snever yrkestittel spør du meg!
27.08.09

Eg kunne tenkje meg ein annan yrkestittel: førskulepedagog!
09.09.09

Eg kunne tenkje meg ein annan yrkestittel: førskulepedagog!
09.09.09

Anbefalt
Kjell   30
Appen
RELATERTE ARTIKLER
Velkommen til barnehagen
Tid for nye foreldre
Jeg leser en bok
Når debatten blir personlig - et tankespinn om å våge å mene noe
En samtale