Logg inn:
Ord du som leder bør unngå å bruke
Lene Viinberg og Saskia Lawson-Gern, Væksthus for Ledelse   07.06.12
Som leder vil dine ord veie tungt, det er derfor viktig å bære bevisst hvordan noen av ordene vi omgir oss med kan virke på dine medarbeidere

Som leder bør du veie dine ord på gullvekt. Din posisjon gir dine ord med tyngde, og du bør derfor være ekstra oppmerksom. Det er ikke alltid dine gode hensikter blir så godt mottatt som du hadde tenkt deg.

Misforståelser er en av de mest alminnelige kilder til konflikt, og de oppstår gjerne lett når vi er litt unøyaktig med valg av ord og uttrykk. Enkelte ord er spesielt ømtålige, ifølge www.chef.se.

Når du befinner deg i rollen som leder skal du være spesielt oppmerksom på hvilken effekt små ord kan ha for din framtoning. Hvis du ønsker å være mer presis i din kommunikasjon anbefaler vi at du følger denne guiden som beskriver syv ord du bør unngå:

Ikke

Når du kommuniserer med andre er det en god ide og fokusere på det du vil ha mer av. For eksempel; «Jeg vil gjerne at du leverer innen deadline neste gang» i stedet for «Jeg vil ikke ha noe av at du leverer oppgaven for sent neste gang».

Når du utelater ordet ikke, framstår din oppfordring mer positiv og virker mer innbydende på dine medarbeidere. Din oppfordring vil da ha en mer motiverende effekt enn en korreksjon og befaling.

Men

Hvis du setter to setninger sammen med det «uskyldige» ord «men» eliminerer du ofte betydningen av den første setningen. For eksempel; Jeg synes at du har skrevet en veldig god rapport, men for å få fram budskapet tydelig, kan den godt kuttes til det halve.

Ved å la det positive etterfølges av noe negativt, vil budskapet bli mottatt negativt, uansett din positive og vennlige intensjon. Vær derfor oppmerksom på din bruk av ordet «men» og bruk det ikke, hvis din hensikt er å rose medarbeideren.

Man

Bruk «jeg» i stedet for det vage og upersonlige «man». Ved å bruke «jeg», viser du at du tør å stå ved dine utsagn og ta ansvar. Det er for eksempel stor forskjell på å si; «slik gjør man jo, fordi….» og «slik gjør jeg fordi…».

Den siste setningen er handlingsorientert og et uttrykk for personlig kraft, mens bruken av «man» skaper en distanse mellom deg selv og det du sier eller vil gjøre.

Aldri/alltid

Ordene aldri/alltid legger opp til generaliseringer hvis de brukes for mye. I stedet for å virke forsterkende kan for mange av denne typen generaliseringer få deg til å virke lite troverdig og vag i dine uttalelser. For eksempel; Hvis en medarbeider er kommet for sent et par ganger, og du sier «Kurt kommer aldri til riktig tid», kan det fort oppstå dårlig stemning. Du kan lett komme til å starte selvoppfyllende profetier ved å uttale; «Det går alltid galt når vi har det travelt.

Kanskje

Kanskje du kjenner dem som ikke er helt sikre i sin sag. Deres setninger handler kanskje om noe veldig viktig, men kanskje vet de ikke helt hvordan de skal få sagt det – for kanskje er det ikke helt riktig.
For mange kanskje’er i dine setninger får deg til å framstå utydelig og usikker. Hvis du unnlater å  bruke «kanskje’ene» framstår du mer sikker i din sak, og dine argumenter får større gjennomslagskraft.

Skal

Hvis du gjerne vil lyde mindre kommanderende så prøv om du kan bytte «skal» ut med «vil». Det viser at det er vilje bak og det gjør dine ønsker handlingsorienterte i stedet for befalende og regeldannede.

Eksempelvis kan du si «Jeg vil gjerne ta den oppgaven» i stedet for « Jeg skal ha den oppgaven».

Prøv

I likhet med ordet «kanskje» utstråler ordet «prøve» usikkerhet. Ved å bruke ordet «prøve» viser du at du ikke er helt sikker på at du eller dine medarbeidere lykkes med deres prosjekter. Formuler i stedet mål med «vil». Da framstår dine mål mer handlekraftige og troverdige


Denne artikkelen er åpen for alle

Du kan derfor lese hele artikkelen. Dersom du vil ha tilgang til alle artikler har vi nå en kampanje på 6 måneders medlemskap. Se nedenfor.
TILBUD PÅ 6 MND. MEDLEMSKAP, KUN KR. 595,-
Fyll ut skjema nedenfor og få umiddelbar tilgang til alt på Barnehageforum!
Vi har i dag nærmere 3000 bhg og over 7000 aktive brukere.
Barnehage
*Fornavn
*Etternavn
*E-post
*Telefon
Fakturanavn
Fakturareferanse
*Fakturaadresse
*Faktura Postnr
*Faktura Poststed
*Ønsket passord
*Gjenta passord
*Medlemstype
*Antall måneder *
* Du kan velge mellom 3, 6 eller 12 måneder. Du vil bli fakturert for hele perioden i en faktura.

* Mva. kommer i tillegg

Huk av for at du har leste våre avtalevilkår
 
DISKUTER ARTIKKELEN
 
 
Anbefalt
Kjell   30
Appen
Ledelse
Lederrollen - trygghet i lederrollen del 1
Tydelig sjef og leder i barnehagen
Skal du takke ja eller nei til lederjobben?
Barnehagen trenger modige ledere
Gode råd til deg som vurderer å bli leder
Gode råd når du får kritikk som leder
Fra Pedagogisk leder til styrer
Bli en lykkelig leder
Lederskap kan læres
Hva gjør egentlig en leder?
Hjelp de nye lederne i gang
Som leder skal du forebygge mobbing
Gode råd når du skal gi kritikk
Hva er den viktigste utfordringen for ledere i dagens barnehager?
Gi anerkjennelse slik at den virker
Lederen har ordet!
Hvordan håndtere vanskelig e-poster?
Hvordan skape positivitet på arbeidsplassen
Bli en bedre lytter
Styrer, sjef og medmenneske
Modig ledelse i barnehagen.