Logg inn:
SKIAKTIVITETER I BARNEHAGEN
I denne artikkelserien presenteres et timeprogram for skiaktivitet som kan gjennomføres i barnehagen. Programmet er hentet fra boken “Skileik”. Stoffet presenteres gjennom 6 artikler. Programmet bygger på ideene om at barn lærer best gjennom egenorganisert lek, som springer ut fra barnet selv.
Kjell Simonsen, redaktør. (kjell@barnehageforum.no)