Logg inn:

Tegn til tale
Om tegn til tale
Tegn til tale er et hjelpemiddel for personer som ikke har noe talespråk, eller som har et dårlig talespråk. Tegn til tale er ikke nødvendigvis ment som en erstatning for det talte språk, men en forsterkning eller en støtte til talen. Mange barnehager har tatt i bruk tegn til tale som et virkemiddel for å utvikle språket til barn med forsinket språkutvikling.
Praktisk bruk
Denne ressursen kan brukes til opplæring og egen-aktivitet for mennesker som behøver tegn til tale /norsk med tegnstøtte. Ordboka inneholder 500 tegn til tale-videoer som passer for begynneropplæring. De er delt inn i 15 kategorier, men kan også brukes som ei liste for å gjøre alfabetisk søk. Finn uttrykk ved å krysse av kategori og så trykker på det uttrykket du vil lære deg. (hvis du skal søke så husk å huk av på "velg alle" først for å få gode treff)