Tema Barnehagefolk 1/2021: Fremtidsutsikter.

Vi lever i en urolig tid. Internasjonale politiske konflikter, klimautfordringer, psykiske lidelser, flyktningkriser, IT-angrep og en verdensomspennende pandemi preger nyhetene. Hvilken fremtid skal barnehagebarna rustes for? Barnehagen er barnas første møte med samfunnet, og her gjør de sine første demokratiske erfaringer.

Birgitte Fjørtoft har med seg fire av bidragsyterne fra årets første nummer av Barnehagefolk - når vi inviterer til digitalt kveldskurs mandag 26. april.

 • Kirsten Flaten:
  Barnehagen under korona
 • Jon-Håkon Schultz:
  Jo skumlere det er, desto viktigere å snakke om
 • Dag Olav Hessen:
  Sosialisering: En døråpner for håpefull fremtid
 • Per Schultz Jørgensen:
  Oppdragelse til livsmot og bærekraft

Det digitale personalmøtet er gratis for Barnehagefolk abonnenter.

Hvis du ikke allerede er abonnent kan du gjøre dette ved påmelding.

-->