Som student og medlem av Barnehageforum er du nå blitt dirigert over til våre helt nye nettsider for førskolelærerstudenter: Barnehageforum Student.

Det er med stor glede jeg som redaktør kan konstatere at vi endelig er på nett, og ønske deg som førskolelærerstudent velkommen. Jeg tror dette studentforumet har potensial til å bli et faglig sterkt forum, skapt av studentene selv. På flere måter du kan bidra til å gjøre disse sidene til dine:

Kronikker: Er det noe i det barnehagepedagogiske / -politiske feltet som engasjerer deg? En kronikk bør være på mellom 5000-7000 tegn.

Studentoppgaver og fagartikler: Har du en god eksamensbesvarelse eller studentoppgave som du tenker andre studenter kan ha nytte av? Kontakt læreren din i det aktuelle faget og diskuter om oppgaven egner seg for publisering på Barnehageforum Student, eller om den eventuelt kan skrives om til en fagartikkel. Kanskje kan det bli begynnelsen på din skrivende karriere som førskolelærer og fagperson! Informasjon til artikkelforfattere finner du i nedlastbart pdf-format øverst i høyre hjørne på denne siden.

Diskusjonsforum/Diskusjonstråder: Du kan selv bidra ved å starte egne diskusjoner og opprette egne tematiske diskusjonsforumer. De fleste artikler, kronikker, studentoppgaver, intervjuer og reportasjer vil også ha en diskusjonstråd hvor det er mulig å debattere det faglige innholdet. Gå til diskusjonsforum her.

Profiler: Med egen profil blir du deltaker i et faglig nettsamfunn som retter seg mot barnehagefeltet. Her kan du knytte kontakter og danne grupper med andre innen fagfeltet.

Fagpanel: Som medlem får du mulighet til å stille spørsmål til et panel bestående med ulik kompetanse og utdanning innen det barnehagepedagogiske feltet. Andre studenter også gleden av å lese dine spørsmål, og svarene som er blitt gitt. Her kan du sende inn spørsmål til fagpanelet.

Vi håper du vil få stor glede og nytte av Barnehageforum Student. Vi er åpne for stadige innspill og forslag til utbedring av sidene. Henvendelser sendes til post@barnehageforum.no