Flere kommuner har meldt på alle sine ledere til årets konferanse, og vi i Utviklingsforum har spurt rådgiverne i Bodø og Lillehammer om hvorfor de har meldt på så mange til nettopp årets Lederforum.

Konferansen er digital, så det er enkelt å følge den fra der du jobber og bor. Kanskje du også skal vurdere å melde på dine ledere?

 

Tone Melvær, rådgiver i barnehageforvaltningen i Lillehammer kommune svarer:

«Vi blir med på konferansen fordi vi kjenner oss veldig igjen i det som står i invitasjonen om at det har vært strie år i barnehagene, der mye har handlet om å stå i usikkerhet og endringer på kort varsel. Dette har ført til stor slitasje på ansatte, som har hatt betydelig behov for oppfølging og støtte, og som nå – etter en lang vinter med mye sykdom og fravær, er veldig slitne og demotiverte. Lederne er de som skal gi sine ansatte mot og motivasjon til å fortsette å stå i jobben fremover, og derfor tenker vi i administrasjonen at det er på sin plass å gi dem tilbud om dette kurset. Tidspunktet var sånn sett helt perfekt.

Vi håper at dette kurset bl.a. skal kunne gi våre ledere inspirasjon og faglig styrke til å jobbe videre med å finne tilbake til det gode fellesskapet i barnehagen.

Planen var å sitte sammen, men vi ser at det er noen som må få med seg konferansen på andre tidspunkt den uken. Veldig glad for at det gjøres opptak.

Men konferansen vil være tema for det påfølgende felles ledermøtet mandagen etter konferansen, og vi vil da få muligheten til å reflektere sammen om temaet og innholdet i konferansen.»


Kristin Synnøve Magnussen, rådgiver ved Barnehage- og skolekontoret i Bodø kommune svarer slik:

«2021 og i år har vi meldt på våre ledere i både kommunale og private barnehager på Lederforum. I 2021 ønsket vi å bruke konferansen som et utgangspunkt for hva vi må fokusere på videre i våre barnehager. Vi hadde det som tema på våre ledermøter i etterkant av konferansen.

I år har vi meldt på lederne på bakgrunn av tema. Det har vært noen krevende år for lederne, men også de andre ansatte, gjennom pandemien. Det har vært mye usikkerhet, og endringene har kommet raskt. Når man endelig trodde at alt ordnet seg og vi åpnet mer opp hele samfunnet, gikk sykefraværet drastisk opp og vi måtte stenge eller redusere åpningstiden i mange barnehager. Å få tak i vikarer har vært og er fortsatt svært utfordrende. Dette er en ny situasjon som ingen av oss har opplevd tidligere. Som leder skal man motivere de ansatte, tenke barns beste, man skal tenke sikkerhet, men man skal også ivareta fortvilte foreldre som synes det er krevende og uforståelig at barnehager må stenge nå som alt er normalt igjen.

Gjennom hele pandemien har vi hørt «når vi bare kommer tilbake til normalen igjen», men vi har spurt oss om hva som egentlig er normalen. Vi tenker det nå er viktig at vi ser fremover, har fokus på det vi har lært gjennom pandemien og fremsnakker barnehageyrket igjen.

Lederne våre og vi, trenger akkurat dette temaet i det videre arbeidet. Vi ønsker derfor å gi de tilbud om å delta på konferansen.

9.juni har vi ledermøte med alle styrerne, vi kommer til å ta opp igjen tema der, at de sitter sammen i grupper og reflekterer over innholdet fra konferansen. Hva tok du med deg fra konferansen? Begrunn? Hva er viktig i vårt arbeid videre?»

Hvis du tenker at dine ledere bør få mulighet til å følge årets Lederforum, så sjekk inn på www.utviklingsforum.no eller kontakt oss på post@utviklingsforum.no. Vi har meget gode kvantumsrabatter.