Retningslinjer for hygiene i barnehagen

Her presenteres en forenklet versjon av rådene fra Folkehelseinstituttet