Å kunne se og møte ulike typer av krenkende handlinger er alle pedagogers plikt. Hva kan en slik sosial verktøykasse inneholde av strategier?
Hvilken guiding trenger barna? Hvordan støtter vi i barnehagen best det enkelte barn og arbeider vi med gode gruppeprosesser?


Barn er hele dagen involvert i relasjonsarbeid der de både oppmuntrer og bekrefter hverandre. men også krenker og avviser hverandre. Mange av disse krenkingene og avvisningene er sosiale uhell, mens andre er tegn på at det er etablert negative samspillsmønster i gruppen.

Kurset presenterer et relasjonelt og forebyggende perspektiv og teorien om sosial eksklusjonsangst. Det beskriver gruppeprosesser som går feil, og hvordan pedagogen kan tenke omkring det å bygge en trygg gruppe, som kompletterer støtte til individuelle barn.

Utgangspunktet er menneskets lengsel etter tilhørighet og fellesskap med andre, og den sosiale smerten det innebærer å havne utenfor fellesskapet.
Grunnlaget er barns relasjonsarbeid og hvordan de bruker ulike sosiale ressurser for å innta posisjoner, lage vi-fellesskap og leke.

Kurset gir støtte til pedagoger i arbeidet med å bygge og trygge et positivt utviklende klima som fremmer ikke-diskriminering og alles likeverd, og der krenkende handlinger ikke tillates å danne negative samspillsmønster i gruppen.

Kurset bygger på Margareta Öhmans nye bok:
Innenfor og utenfor - barns relasjoner voksnes ansvar

Margareta Öhman er legitimert psykolog, familieterapeut og barnekulturviter. Hun har mange års erfaring som veileder i barnehager og er hyppig brukt som foreleser rundt om i Norden.

-->