Dette digitale kveldskurset er åpent for dere som har vært med på en av de første kveldskursene med Margareta Öhman.

I fordypningskurset går vi igjennom fem ulike områder som alle utgjør viktige grunnstener i positivt relasjonsarbeid og hvordan vi kan utvikle strategier for å fremme dem.

Opplevelsen av kompetanse er avgjørende for barns trivsel og bidrag til samvær i barnegruppen. Vi går igjennom hvordan vi kan fremme slike opplevelser for hvert barn både i samspill og lek.

Lekeklimaet er de voksnes ansvar. Barn utvikler ulike strategier for å kunne bli med i leken og behov for å kunne værne om sine lekefellesskap. Hvordan kan vi støtte barn i å utvikle konstruktive og fleksible strategier?

I alle grupper dannes kommunikasonsmønster som kan være mer eller mindre positive. Vi går igjennom ulike fallgruver og hvordan vi kan unngå de for å skape en positiv kommunikasjon.

Følelser er et viktig aspekt i relasjonsarbeid – hvordan kan vi bevisst arbeide med å styrke barns måte og rett til å uttrykke og forstå andres følelser?

Konflikter er en del av livet og en kilde til å utvikles. Hvordan kan vi lære barn å bli gode til å ”krangle”?


Kurset bygger på Margareta Öhmans nye bok:
Innenfor og utenfor - barns relasjoner voksnes ansvar

Margareta Öhman er legitimert psykolog, familieterapeut og barnekulturviter. Hun har mange års erfaring som veileder i barnehager og er hyppig brukt som foreleser rundt om i Norden.

-->