Å tilegne seg et språk er en møysommelig prosess for barna. Den foregår alle steder der de møter andre mennesker som de kan dele opplevelser og samvær med. I barnehagen trenger barna engasjerte voksne som gir dem tid og rikelig med øyeblikk der språket og ordene får røre og berøre.

I dette kurset får personalet en bevisstgjøring av alle de «kongsveiene» barna lærer språk gjennom - daglig samtale om det vi er opptatte av, sang og rytmiske aktivitet, samtaler og opplevelser rundt bilder og tekst, variert lek og erfaring med tekst og bokstaver i sin hverdag. Ved å kvalitetssikre disse veiene til språk i barnehagen kan man intensivere språktilegnelsen og gjøre den ekstra magisk og spennende.

I kurset får dere en rekke bilder, fortellinger, eksempler og ideer til hvordan et rikt språkmiljø kan se ut. Kurset tar utgangspunkt i den rike kulturen barnehagen allerede har og de mulighetene hverdagen byr på.

Dette kurset passer perfekt som det første personalmøte etter sommerferien.

Trude Brendeland er barnehagelærer med lang erfaring som kursholder og ideformidler. Mange kjenner henne også som Fantasifantasten. Hun har skrevet bøkene "Magiske samlingsstunder", "Fortell med meg" og "Lekelyst - med rom for innelek". Trude er levende opptatt av at barnehagen skal være et sted for fantasi, eventyr, lek og språkglede.

-->