Barnehagefolk
BF4/2021 - Samtale

Rammeplan i bevegelse

Birgitte Fjørtoft i samtale med Helene Marie Kjærgård Eid og Hilde Danielsen

avatar
Birgitte Fjørtoft

Redaktør Barnehagefolk

avatar
Helene Marie Kjærgård Eide

er seniorforsker ved NORCE og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen.

avatar
Hilde Danielsen

er forsker ved NORCE.