Logg inn:
Logo
Trygg i barnehagen

Ansatte i barnehager må lære seg å møte barns følel­sesmessige behov og hjelpe dem med å regulere sine følelser. Blant annet må de forstå barns signaler når de utforsker sine omgivelser og når de trenger trygghet og støtte. I denne sammenheng er kunnskap om barns tilknytning helt avgjørende. Hvor gode er dere i din barnehage på dette området?

Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson, to foregangspersoner innen fagfeltet tilknytningspsykologi, har nylig skrevet boken Se barnet innenfra og holder nå kurs om hvordan man kan arbeide med tilknytning i barnehagen. De hevder at i barns øyne er foreldrene nummer en, men du som jobber i barnehage, er en klar nummer to for mange. Det du investerer av glede, empati, nærhet og ømmet i din jobb, bidrar sterkt til psykisk helse og trygghet i hvert enkelt barn.

På dette kurset vil kursholderne vise hvordan Trygghetssirkelen (Circle of Security) kan danne utgangspunkt for omsorg i barnehagen. Du vil lære om hvordan barn i ulike aldre formidler emosjonelle behov, og hvordan du som omsorgsperson må jobbe for å være tilgjengelig for barnet. Her vil du kanskje lære noe om deg selv også.

Dette kurset er din beste mulighet til å lære om trygghetssirkelen fra de som innførte metoden i Norden. Forfatterne byr på et innholdsrikt og nyttig kurs der de også vil vise film og snakker om hvordan du og dine kolleger kan arbeide med disse utfordringene etter kurset.

Kurset arrangeres av Tilknytningspsykologene i samarbeid med Utviklingsforum.

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 1450,-
Sted og dato
 KURSHOLDER
Ida Brandtzæg
Ida Brandtzæg er spesialist i klinisk psykologi og arbeider ved Nic Waals Institutt. Hun er supervisor i behandlingsprogrammet Circle of Security

Stig Torsteinson
Stig Torsteinson er spesialist i klinisk psykologi og arbeider til daglig ved Nic Waals Institutt. Han er supervisor i behandlingsprogrammet Circle of Security