Logg inn:
Logo
Livsmestring og helse
Fra diagnose og krise til mestring og pedagogikk 
Nord-Norge konferansen for barnehager 2017 handler om livsmestring og helse - både fysisk og psykisk helse. Vi setter fokus på hvordan vi kan hjelpe barna til å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser. Vi vil også vise hvordan barn kan utvikle selvinnsikt og god selvfølelse og lære å ta gode valg i livet – slik utkastet til ny rammeplanen oppfordrer til. 

Konferansen arrangeres av Utviklingsforum i samarbeid med Avdeling for utdanning i Tromsø kommune.

PROGRAM

Torsdag 4.mai

 

Ann-Elisabeth Knudsen, lektor i psykologi, hjerneforsker og forfatter

DIAGNOSE ELLER OPPDRAGELSE?

Barn med alle slags hjerner

Vi må lære oss å forstå barns signaler og vite når det er aktuelt å stille en diagnose og når det primært handler om oppdragelse og pedagogikk.

 

Når er det tale om ADHD, og når kan det være plagsomme minner som forstyrrer et barns konsentrasjon?

Og hvilken betydning kan dette ha for den pedagogiske praksis i barnehagen, og hva gjør vi i det daglige arbeide med disse forskjellige barna?

Kirsten Flaten, dosent ved Høgskulen i Sogn og Fjordane

ANGST OG SJENANSE HOS BARN I BARNEHAGEN

 • Vet du hva som kjennetegner barn som har angst?
 • Tar du signalene på alvor når du ser dem?          
 • Eller tenker du at barnet vil vokse det av seg?

 

Hvordan kommer sosial angst og sjenanse til uttrykk hos barn?

Hvorfor blir enkelte situasjoner så angstfylte for noen?

Hva kan barnehagen gjøre for å redusere sosial angst og sjenanse hos barna?

På hvilke måter kan barnehagen samarbeide med foreldrene for å gjøre barnets hverdag så lite angstfylt som mulig?

 

Anne Kirsti Ruud, førskolelærer og klinisk pedagog

MØT TRAUMATISERTE BARN, MED MENING, VERDIGHET OG ANERKJENNELSE

Barn blir ofte oversett og føler seg ensomme i vanskelige livssituasjoner. Nå kan du lære av en erfaren førskolelærer og klinisk pedagog hvordan du kan planlegge og gjennomføre gode samtaler med barn som sliter – samtaler preget av mening, verdighet og anerkjennelse. 

 

 • Hvorfor forteller ikke barn hvordan de har det?
 • Forhold knyttet til hukommelse og tenkning
 • Hjelpemidler for samtale
 • Ulike former for samtale: støtte, informasjon, undersøkelse når vi er bekymret

 

 

Are Evang, Psykologspesialist, Statens barnehus i tromsø

SEKSUELLE OVERGREP MOT BARN I BARNEHAGEALDER – AVDEKKING OG FOREBYGGING

 • Normal seksualitet vs bekymringsfull seksuell atferd
 • Samtaler med barn om kroppsregler og hemmeligheter
 • Hva har vi lært av flere saker der barn utsettes av ansatte i barnehagen?

 


 Fredag 5. mai

 

Magne Raundalen, Krise- og barndomspsykolog Magne

SNAKKER VI FOR LITE SAMMEN?

 • Om livet de skal mestre her og nå?
 • Om det forferdelige de hører der ute fra?
 • Kan vi gi dem framtids-beredskap når vi selv er bekymret?

 

Mai Britt Helgesen, førstelektor i pedagogikk ved UiT

KAMPEN OM EN PLASS I FELLESSKAPET

Et trygt psykososialt miljø er et miljø hvor barn trives og har venner. Ikke alle barn opplever å bli en del av et lekefellesskap. 1 av 10 kan oppleve å bli skjøvet ut av andre barn. Å gjenreise fellesskap, som alle barn kan oppleve å høre til, kan forebygge mobbing

 

Hedvig Montgomery, psykolog

SELVSTENDIGE OG STERKE BARN MED OPTIMISME OG MOTSTANDSKRAFT

Grunnlaget for evnen til læring, trivsel og utvikling senere i livet legges i barnehagen. Vi vet mye om hva som fremmer god psykisk helse. Sånn kan vi gjennom samtaler, aktivitet og relasjoner i hverdagssituasjoner hjelpe barna for resten av livet!

 

Det tas forbehold om mindre endringer i programmet


 

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 2950,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  2750,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2500,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
KURSSTED
,

.

 KURSHOLDER
Anne Kirsti Ruud
Anne Kirsti Ruud er førskolelærer og klinisk pedagog og hun har lang erfaring i å snakke med barn i vanskelige livssituasjoner. Anne Kirsti er i dag ansatt ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør.

Hedvig Montgomery
Hedvig Montgomery er psykolog og familieterapeut med godt kjennskap til Jesper Juuls arbeid og tanker. Hun har holdt mange kurs for foreldre og ansatte i barnehager.

Mai Brit Helgesen
Førstelektor i pedagogikk ved Norges arktiske universitet, UiT. Hun underviser i pedagogikk ved barnehagelærerutdanningen og på studier om veiledning. Hun er aktuell med ny bok om mobbing i barnehagen høsten 2014.

Kirsten Flaten
Spesialpedagog og forsker ved Høgskolen i Sogn og Fjordane. Har blant annet skrevet boken "Barnehagebarn og angst".

Ann Elisabeth Knudsen
Dansk lektor i psykologi, hjerneforsker og forfatter