Logg inn:
Logo
Hvordan leder du barnehagen med ny rammeplan?
 
Vi har nå fått en ny rammeplan for barnehagen, og det forventes av både ledere og medarbeidere at vi skal gjøre forandringer i vårt arbeid. Det er behov for å analysere hva endringene innebærer og hvordan vi skal forholde oss til dem. Og vi må drøfte hvilke grep som er best for en god implementering. Vi inviterer til en dagskonferanse i Oslo 6. november der du vil møte noen av de fremste fagfolkene på området i Norge – og Danmark. Det blir mulig å stille spørsmål til alle foredragsholderne. 

  • Hvilken lederrolle finner vi i den nye rammeplanen?
  • Gode grep for implementering av ny rammeplan. Hvordan få alle med i dette arbeidet?
  • Hvordan blir ansvarsfordelingen mellom styrer og pedagogisk leder? Og hvordan bør den være?
  • Hvordan bør styringsmyndighet hos eier ses i forhold til styrers metodeansvar?
  • Finnes det handlingsrom for lokalt pedagogisk utviklingsarbeid? Hvordan utnytte dette?
  • Hvordan reagerer vi på krav om forandringer, og hvordan kan ledere motivere seg selv og sine medarbeidere til å møte kravene på en konstruktiv måte?

KJELL-ÅGE GOTVASSLI, professor DMMH

IMPLEMENTERINGSLEDELSE – EN KREVENDE MEN NØDVENDIG ØVELSE!

Hva skal til for å komme fra individuell prat til kollektiv endring av praksis?

Presentasjon av en stegvis modell for implementering av en ny rammeplan.

SIGURD AUKLAND, assisterende kommunalsjef for barnehage og skole i Klepp kommune

ER DET EGENTLIG NOE NYTT I RAMMEPLANEN? KAN VI IKKE BARE FORTSETTE SOM FØR?

Dagens barn lever sannsynligvis i år 2100. Har rammeplanen tatt høyde for det?

Hvilke grep bør ledere i barnehagen ta for å forberede dagens barn på et liv med stadige endringer?

ELIN ØDEGÅRD, førsteamanuensis i pedagogikk ved Læringsmiljøsenteret, UiS

ALLE SKAL MED - I UTVIKLINGEN AV DEN LÆRENDE BARNEHAGE

I samhandlingsledelse som strategi står trygghet, tillit, legitimitet og lojalitet sterkt.

HELEN ERIKSEN, psykolog med mer enn 30 års internasjonal erfaring med forandringsprosesser

FORANDRINGER SPØR IKKE OM LOV – DE BARE KOMMER

Hvordan reagerer vi individuelt og kollektivt på forandringer – og hvorfor?

Hvordan er det egentlig mulig å navigere gjennom forandringer sånn at vi utvikler oss som mennesker og som arbeidsfellesskap?


 


 

TIPS EN VENN
Din e-post:
Ditt navn:
Mottagers e-post:
Mottager navn:
Melding:
PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 1550,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  1450,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 1350,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
 KURSHOLDER
Sigurd Aukland
Sigurd Aukland er assisterende kommunalsjef for barnehage og skole i Klepp kommune.

Kjell Åge Gotvassli
Professor ved DMMH

Elin Ødegård
Førsteamanuensis i pedagogikk ved Læringsmiljøsenteret, UiS

Helen Eriksen
Dansk psykolog og konsulent med mer enn 30 års internasjonal erfaring med forandringsprosesser