Logg inn:
Logo
Lederforum 2018
Løft en barnehage 
IKKE ALLE BARNEHAGER ER GODE NOK! Dette opptar politikere, barnehageeiere, foreldre, styrere og pedagogiske ledere hver eneste dag. Kvalitetsforskjellene i norske barnehager må reduseres, og barnehager og avdelinger som ikke er gode nok må løftes! Vi ser nærmere på hvordan dette kan gjøres.  

Fra 1. august 2018 får vi sannsynligvis en bemanningsnorm og en bedre barnehagelærernorm. Det er på tide å diskutere hvordan denne ressursen kan benyttes på best mulig måte. Hvordan stiller vi oss til de utfordringer og muligheter som følger med flere barnehagelærere? Vi tar debatten på Lederforum 2018.

I tillegg setter vi blant annet fokus på -  

  • Ledelse som balanse mellom nærvær og ambisjon 
  • Tar du sjansen på tillit i din ledelse? 
  • Kan du lede oppover?

 

 

 

PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 3250,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  2950,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2750,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
KURSSTED
,

.

 KURSHOLDER
Morten Solheim
Morten Solheim er barnehagelærer og seniorrådgiver i Utdanningsforbundet.

Bård Kuvaas
Professor ved BI – Institutt for ledelse og organisasjon

Tone Risvoll Kvernes
Barnevernsleder i Kongsberg, og kåret til årets kommunale leder 2016

Anders Stahlschmidt
Rådgiver og konfliktmegler i Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation

Peer Lohne
Resultatenhetssjef/Barnehagesjef i bydel Alna

Arne Martin Nytrøen
Rådgiver i Considium Consulting Group

Grethe Barane
Styrer i Sørhellet barnehage

Agneta Lagerkrantz
Forfatter og tidligere redaktør i Svenska Dagbladet