Logg inn:
Logo
Lederforum 2019
Fra MEG OG MITT til VI OG VÅRT 
Arbeidet i barnehagen blir i hovedsak gjort av grupper av ansatte, i et fellesskap. Likevel viser forskning at styrere og avdelingsledere ofte føler på en faglig ensomhet. Dette er et dårlig utgangspunkt for utvikling av kvalitet og profesjonalitet. 

Lederforum 2019 har derfor flyttet fokus fra individuell ledelse til arbeidsgruppens fungering. Fra «de beste lederne» til «de beste arbeidsgruppene». Og til profesjonelle læringsfellesskap med evne og vilje til å lære av hverandre.

Dette gjør vi fordi det er den sikreste veien til bedre kvalitet i barnehagen.
Veien er ikke enkel, og den krever gode ledere.
Er du og dine kolleger på rett vei?

 

TIPS EN VENN
Din e-post:
Ditt navn:
Mottagers e-post:
Mottager navn:
Melding:
PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 3250,-
Ved flere enn  4 deltagere, kr.  3000,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 2750,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
Sted og dato
KURSSTED
,

.

 KURSHOLDER
Steffen Handal
Lærer og leder i Utdanningsforbundet

Anders Stahlschmidt
Rådgiver og konfliktmegler i Lumholt & Stahlschmidt Kommunikation

Kjetil Børhaug
Professor UiB, og leder av ekspertgruppe som ser på barnehagelærerrollen

Thomas Nordahl
Professor og ekspert på ledelse i barnehage og skole. Ledet ekspertgruppen som har vurdert tilbudet til barn med særlige behov.

Erik Slinning
Konsulent, forfatter og spesialist på trening av ledergrupper

Inga Marte Thorkildsen
Byråd i Oslo med ansvar for utdanning og kunnskap

Bjørn Olsson
Svensk psykolog og konsulent som har forsket på tilknytning og atskillelse i barnehager og som er ekspert på endringsarbeid og ledelse. Han er kjent for sin engasjerende måte å forelese på der han ofte finner forbindelse mellom livet på jobben og livet i sin alminnelighet– med latter og gråt