Logg inn:
Logo
Rammeplanen og hverdagen i barnehagen
 
Forutsetningen for at rammeplanen skal praktiseres etter hensikten er at personalet får en felles forståelse av de ulike begrepene – og hva dette innebærer for praksis. 
Rammeplanen stiller store krav til personalet i barnehagen på mange områder. Det kan være vanskelig å konkretisere og operasjonalisere begrepene. Hva legger vi for eksempel i mangfold og gjensidig respekt? Hvordan utfordrer vi barns tenking, og hva krever en utforskende samtale av personalet?
På kurset lærer du: («kan du lære»?)
  • Hvordan dere kan skille på praktiske og pedagogiske begrunnelser, for å øke den pedagogiske kvaliteten
  • Hvilke handlinger som kan knyttes til rammeplanens verdigrunnlag
  • Hvordan dere kan legge til rette for noen av de nye områder i rammeplanen, som livsmestring og kritisk tenking
  • Hvordan dere kan jobbe videre med å opparbeide konkret, felles handlingskompetanse i personalet
Velkommen til årets viktigste personalmøte – tre timer med fokus på rammeplanen i hverdagen!
 

TIPS EN VENN
Din e-post:
Ditt navn:
Mottagers e-post:
Mottager navn:
Melding:
PRAKTISK INFORMASJON
Pris pr. deltager : kr. 650,-
Ved flere enn  8 deltagere, kr.  600,- pr. deltager.
Medlem av Barnehageforum: Kr. 550,-
(Du må logge inn for å få medlemspris)
DOKUMENTER TIL NEDLASTING
Sted og dato
 KURSHOLDER
Cathrine Ask
Cathrine Ask er barnehagelærer. Hun har vidreutdanning i veiledning og hovedfag i praktisk kunnskap. Hun er også forfatter av boken "Rammeplan og hverdagen i barnehagen".